Välkommen

Nordisk eTax vänder sig till dig som är bosatt i ett nordiskt land och har inkomster eller tillgångar i ett annat nordiskt land.

Här finner du allmän information om inkomstbeskattning och svar på vanligt förekommande frågor. Du har också möjlighet att ställa egna frågor

Skatteförvaltningarna i Danmark, Island, Norge, Finland och Sverige är gemensamt ansvariga för innehållet.

Vilket land söker du information om?

Logo