Meny

Allmän information om beskattning på Åland

Åland är ett självstyrt område inom Finland. Åland har ett eget parlament (lagtinget) och egen regering (landskapsregeringen). Beskattningen för privatpersoner är ett lagstiftningsområde som delas mellan Åland och Finland, vilket innebär att beskattningen av privatpersoner styrs av både åländsk och finsk lagstiftning. Beskattningen för en privatperson är i huvudsak likadan som i Finland med undantag för vissa avdrag för obegränsat skattskyldiga eller begränsat skattskyldiga som yrkar progressiv beskattning.

Närmare information om avvikelser i den åländska beskattningen finns på landskapsregeringens hemsida och skatteförvaltningens hemsida. Skatteförvaltningen i Finland sköter även den åländska beskattningen. Om du har någon specifik fråga om beskattningen på Åland kan du därför vända dig till skatteförvaltningen i Finland eller frågefunktionen i denna skatteportal.

www.regeringen.ax
www.skatt.fiMeny