Menu

Generel information om indkomstskat på Færøerne

Færøerne er i henhold til hjemmestyreloven fra 1948 en selvstyrende del af det danske rige. Skatte­lov­givningen er færøsk særanliggende, og Færøerne er selvstændigt medlem af den nordiske dobbeltbeskatnings­aftale.

Nedenfor anførte tekster er hovedregler. Der findes mange undtagelser, som ikke er medtaget her. Er du i tvivl, ring eller skriv til adressen nederst på siden.

Fuld skattepligt til Færøerne påhviler personer, som bl. a. har bopæl på Færøerne eller som op­hol­der sig på Færøerne i mindst 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder. Fuldt skatte­plig­tige per­son­er skal på deres selvangivelse opgive alt hvad de tjener på Færøerne og i udlandet (glo­bal­be­skat­ning).

Begrænset skattepligt til Færøerne påhviler personer, der bl. a. er midlertidigt beskæftiget på Fær­øer­ne i mindre end 180 dage.

Lønindkomst

Lønindkomst på Færøerne beskattes på Færøerne.

Er lønmodtageren begrænset skattepligtig til Færøerne, beskattes indkomsten på Fær­øer­ne med 42% uden fradrag.

Pensioner

Pensioner fra Færøerne bliver beskattet på Færøerne.

Pensioner fra et andet nordisk land kan beskattes i udbetalingslandet, således at Færøerne giver credit for skat betalt i dette land.

Mellem Færøerne og Danmark er dog dette gældende:

1. Sociale pensioner og andre sociale sikringsydelser kan kun beskattes i bopælslandet.

2. Pensioner og andre lignende vederlag, som ikke er omfattet af stk. 1, og som hidrører fra ene del af riget (dvs. Danmark eller Færøerne) og udbetales til en person, der er bosat i den anden del af riget, kan kun beskattes i den anden del af riget, jf. dog stykke 3 og 4.

3. Pensioner og andre lignende vederlag som nævnt i stykke 2 kan dog også beskattes i førstnævnte del af riget, hvis:

a) bidrag indbetalt af modtageren til pensionsordningen blev fratrukket i modtagerens skattepligtige indkomst i den først nævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget; eller

b) bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var skattepligtig indkomst for modtageren i den først nævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget.

4. Pensioner og andre lignende vederlag som nævnt i stykke 2 kan kun beskattes i den førstnævnte del af riget, i det omfang:

a) bidrag indbetalt af modtageren til pensionsordningen blev beskattet i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget; eller

b) bidrag indbetalt af en arbejdsgiver var skattepligtig indkomst for modtgeren i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget.

I så fald skal sådanne pensioner og andre lignende vederlag også være helt eller delvist fritaget for afgift, som den anden del af riget opkræver ved udbetaling af pension og andre lignende vederlag.

Ændring i pensionsbeskatningsloven:

Fra 1. januar 2012 beskattes pensionsindbetalinger på Færøerne med 40%, og pensionsudbetalinger af disse er skatte- og afgiftsfri. 40% beskatning af pensionsindbetalinger gælder også for udenlandske pensionsordninger.

Fast ejendom hos personer fuldt skattepligtige på Færøerne:

Lejeindtægt bliver beskattet på Færøerne, men der er ingen skatter på fast ejendom (så som ejendomsværdiskat og ejendomsskat).

Lejeindtægter fra fast ejendom i udlandet, kan beskattes i udlandet.

Fast ejendom hos personer bosat udenfor Færøerne:

Lejeindtægter fra fast ejendom på Færøerne, som tilhører personer bosat udenfor Færøerne, bliver beskattet på Færøerne

Studerende

Studerende fra et nordisk land, der opholder sig på Færøerne i studieøjemed, skal ikke beskattes af beløb som de får uden for Færøerne.

Mellem Danmark og Færøerne gælder, at studerende fra Danmark bliver ikke beskattet på Færøerne af arbejds­ve­derlag, optjent på Færøerne eller i Danmark. Dette beløb er for 2019 og 2020 DKK 82.5000 for studerende, der har påbegyndt studiet før 1.1.2011. For studerende, der har begyndt studiet efter 31.12.2010, er beløbet 80.000 DKK tilsammen.

Dobbeltbeskatningsaftalen

Hvis en person, fuldt skattepligtig til Færøerne, har indtægter eller anden aktivitet i et andet nordisk land, og er skattepligtig af disse indtægter eller aktiviteter i begge lande, løses problemet ved dobbelt­­­beskatningsaftalen, hvor Færøerne vil lempe beskatningen for den i udlandet betalte skat.

Spørgsmål om skat:

Har du spørgsmål om skat på Færøerne, er du velkommen at kontakte Skatteportalen eller:

TAKS

Skálatrøð 20

Postrúm 2151

100 Tórshavn

Telefon: +0298 352600

E-mail: taks@taks.fo

TAKS: taks.fo

Nyttige links:

Løgmansskrivstovan (Statsministeriet) lms.fo

Føroya løgting (Færøernes lagting) logting.fo

Almannamálaráðið (Socialministeriet) amr.fo

Heilsumálaráðið (Sundhedsministeriet) hmr.fo

Fíggjarmálaráðið (Finansministeriet) fmr.fo

Umhvørvis- og vinnumálaráðið (Miljø-, industri og handelsministeriet uvmr.fo

Fiskimálaráðið (Fiskeriministeriet) fisk.fo

Uttanríkis- og mentamálaráði (Udenrigs- og kulturministeriet) ummr.fo

Føroya Gjaldstova (Færøernes betalingskontor) gjaldstovan.fo

Hagstova Føroya (Færøernes statistik) hagstova.foMenu