Meny

Färsaarten tulovero

Färsaaret on Tanskaan kuuluva itsehallintoalue. Färsaarilla on oma verolainsäädäntönsä. Färsaaret on yksi Pohjoismaisen verosopimuksen sopijaosapuolista.

Seuraavassa on tuloverotuksesta pääpiirteet. Jäljempänä kerrotaan, mistä saat lisätietoa.

Yleinen verovelvollisuus

Henkilö on Färsaarilla yleisesti verovelvollinen, jos hän oleskelee Färsaarilla vähintään 180 päivää minkä hyvänsä perättäisten 12 kuukauden jakson aikana. Yleisesti verovelvollisen on ilmoitettava Färsaarten veroilmoituksessa kaikki tulonsa; sekä Färsaarilta että muualta saadut.

Rajoitettu verovelvollisuus

Henkilö on Färsaarilla rajoitetusti verovelvollinen, jos hän tilapäisesti työskentelee Färsaarilla enintään 180 päivää.

Palkkatulo

Jos työskentelet Färsaarilla, työstä saadusta tulosta on maksettava veroa Färsaarilla. Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä maksaa työtulosta veroa 42 prosenttia eikä vähennyksiä voi tehdä.ismaasta saadut eläkkeet verotetaan yleensä sekä siinä maassa, josta ne maksetaan että Färsaarilla. Kuitenkin Färsaarilla ja Tanskalla on erityissäännös, jonka mukaan eläkkeet verotetaan yleensä, vain asuinvaltiossa.

Eläkkeet

Eläkkeet, jotka maksetaan Färsaarilta, verotetaan Färsaarilla.

Eläkkeet, jotka maksetaan toisesta Pohjoismaasta, voidaan verottaa lähdevaltiossa ja Färsaaret hyvittää lähdevaltiossa eläkkeestä perityn veron Färsaarilla maksettavasta verosta

Färsaarten ja Tanskan välillä on sovittu seuraavaa:

1. Sosiaaliturvaviranomaisten maksamat eläkkeet ja muut sosiaalietuudet verotetaan vain siellä missä henkilö asuu.

2. Eläkkeet ja muut vastaavat suoritukset, jotka eivät kuulu ensimmäisen kohdan piiriin, ja jotka maksetaan joko Färsaarilta Tanskassa asuvalle henkilölle, tai Tanskasta Färsaarilla asuvalle, verotetaan vain siellä missä henkilö asuu. Katso kohtien 3 ja 4 poikkeukset.

3. Eläkkeet ja vastaavat suoritukset, jotka on mainittu 2. kohdassa, voidaan verottaa myös siellä mistä ne maksetaan, jos:

a) eläkkeensaaja oli siinä osassa maata saanut veronalaisista tuloistaan vähennyksen maksamistaan eläkevakuutusmaksuista sikäläisten sääntöjen mukaisesti; tai

b) työnantajan maksamat eläkevakuutusmaksut eivät olleet veronalaista tuloa eläkkeensaajalle siinä osassa maata sikäläisten sääntöjen mukaisesti.

4. Eläkkeet ja muut vastaavat suoritukset jotka on mainittu kohdassa 2, voidaan verottaa vain siinä osassa maata, josta maksu tapahtuu, sillä ehdolla että:

a) eläkkeensaajaa oli verotettu maksetuista eläkevakuutusmaksuista tuossa osassa maata sikäläisten sääntöjen mukaisesti; tai

b) työnantajan maksamat eläkevakuutusmaksut olivat veronalaista tuloa eläkkeensaajalle tuossa osassa maata sikäläisten sääntöjen mukaisesti.

Näissä tapauksissa ei eläkkeistä tai muista vastaavista suorituksista peritä lainkaan tai vain osittain maksua, jota muutoin peritään eläkkeen tai muun suorituksen maksuhetkellä tuossa osassa maata.

Muutos eläkeverotuslaissa:

Eläkevakuutusmaksuista peritään 1. tammikuuta 2012 lähtien Färsaarilla 40 prosentin vero ja näiden eläkevakuutusmaksujen perusteella maksettavat eläkkeet ovat vapaita veroista ja maksuista. Eläkevakuutusmaksujen 40 prosentin verotusta sovelletaan myös ulkomaisiin eläkevakuutuksiin.

Yleisesti verovelvollisen kiinteä omaisuus

Yleisesti verovelvollinen maksaa kiinteästä omaisuudesta saadusta vuokratulosta veroa Färsaarilla riippumatta siitä, sijaitseeko omaisuus Färsaarilla vai muualla.

Rajoitetusti verovelvollisen kiinteä omaisuus

Muualla asuva maksaa Färsaarilla tuloveroa Färsaarilla sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta saadusta vuokratulosta.

Opiskelijat

Färsaarille pohjoismaista opiskelemaan tulleet opiskelijat eivät maksa Färsaarilla veroa muualta kuin Färsaarilta saadusta tulosta.

Lisäksi Tanskasta tulevat opiskelijat eivät eräin rajoituksin maksa veroa Färsaariltakaan saamastaan tulosta.Tämä verovapaa määrä vuodelle 2019 on DKK 82.500 sellaiselle opiskelijalle, joka on aloittanut opiskelun ennen 1.1.2011. Opiskelijalle, joka aloitti opiskelunsa 31.12.2010 jälkeen, verovapaa määrä on DKK 80.000.

Pohjoismainen verosopimus

 

Jos Färsaarilla asuva henkilö saa muusta pohjoismaasta sellaista tuloa, joka verosopimuksen mukaan voidaan verottaa asianomaisessa toisessa maassa, Färsaaret huolehtii kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta verosopimuksen edellyttämällä tavalla.

Lisätietoja

Voit kysyä Färsaarten verotuksesta tämän portaalin kysymyspalvelusta tai ottaa yhteyttä seuraavaan viranomaiseen :

TAKS

Skálatrøð 20

Postrúm 2151

100 Tórshavn

Telefon: +0298 352600

E-mail: taks@taks.fo

TAKS: taks.fo

Linkit

Løgmansskrivstovan (Prime Minister´s Office) lms.fo

Føroya løgting (Faroese parliament) logting.fo

Almannamálaráðið (Ministry of Social Affairs) amr.fo

Heilsumálaráðið (Ministry of Health) hmr.fo

Fíggjarmálaráðið (Ministry of Finance) fmr.fo

Umhvørvis- og vinnumálaráðið (Ministry of Environment, Industry and Trade) uvmr.fo

Fiskimálaráðið (Ministry of Fisheries) fisk.fo

Uttanríkis- og mentamálaráði (Ministry of Foreign Affairs and Culture) ummr.fo

Føroya Gjaldstova (Faroese Department of Accounting and Financial Administration) gjaldstovan.fo

Hagstova Føroya (Faroese Statistics) hagstova.foMeny