Menu

Generel information om indkomstskat i Grønland

Grønland har sin egen skattelovgivning. Fra og med 1. januar 2007 opkræves og administreres indkomstskatten på grundlag af Landstingslov nr. 11 om forvaltning af skatter og Landstingslov nr. 12 om indkomstskat af 2. november 2006, med efterfølgende ændringer, tilhørende bekendtgørelser og dobbeltbeskatningsaftaler. Lovene omfatter både personer og selskaber m.v.

Begrænset skattepligt.

Personer med ophold i Grønland i mindre end 6 måneder er begrænset skattepligtig af lønindkomsten og eventuelle naturalier (fri kost, frit logi, fri bil m.m.). Indkomsten vil blive nedsat med standardfradrag for begrænsede skattepligtige. Ved skatteberegningen indrømmes der personfradrag, svarende til antal skattepligtsdage.

Fuld skattepligt.

Personer med bopæl eller ophold i Grønland i mindst 6 måneder er skattepligtig af alle indkomster i opholdsperioden (=skattepligtsperioden) - uanset om de stammer fra Grønland, Danmark eller udlandet (globalindkomstprincippet). Indkomster og udgifter af fast ejendom udenfor Grønland er undtaget og skal ikke medregnes i den grønlandske indkomstopgørelse.

Satserne for personfradrag, standardfradrag og skatteprocenter findes i "Vejledning for tilflyttere til Grønland" som kan ses på www.aka.gl. Vejledningen er også mere uddybende omkring skattepligtige indkomster og fradrag.

Lønindkomst.

Løn for arbejde udført i Grønland, beskattes i Grønland uanset om lønnen stammer fra en grønlandsk, dansk eller udenlandsk arbejdsgiver. Beskatningsretten kan være begrænset efter dobbeltbeskatningsaftaler med Danmark, Færøerne, Island og Norge.

Pensioner.

For personer der er fuldt skattepligtige i Grønland skal pensioner medregnes i den skattepligtige indkomst i Grønland. Pension fra Danmark kan kun beskattes i Grønland. Pensioner fra Færøerne, Island og Norge kan også beskattes i disse lande hvorfor der gives credit (nedslag) i den grønlandske skat af pensioner, såfremt der er betalt skat i et af disse lande. Pensioner fra lande med hvem der ikke er indgået aftaler, vil der kunne gives credit (nedslag) i den grønlandske skat af indkomsten, såfremt der er betalt skat i et af disse lande.

Studerende.

Studerende fra Danmark, Færøerne, Island eller Norge, der opholder sig i Grønland i studieøjemed, skal ikke beskattes i Grønland af beløb, som de modtager til deres underhold, fra disse lande.

Fast ejendom.

Indkomster og udgifter af fast ejendom udenfor Grønland er ikke skattepligtig i Grønland ligesom der ikke gives fradrag for renteudgifter vedr. fast ejendom udenfor Grønland.

Personer bosat udenfor Grønland der ejer fast ejendom beliggende i Grønland, er begrænset skattepligtig til Grønland og vil blive beskattet af fortjenesten ved udleje.

Dobbeltbeskatningsaftaler.

Grønland har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med Danmark, Færøerne, Island og Norge.

Hvis en indtægt fra et af disse lande kan beskattes i begge lande og personen er bosat i Grønland i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen, vil der i Grønland blive givet credit (nedslag).

Indtægter fra lande med hvem Grønland ikke har indgået dobbeltbeskatningsaftaler, vil i henhold til intern lovgivning kunne få credit (nedslag) i den grønlandske skat af indkomsten.

Yderligere information og gældende lovgivning findes på Skattestyrelsens hjemmeside, www.aka.gl.

Spørgsmål om skat i Grønland kan rettes til Grønlands Selvstyre, via skatteportalen, eller ved henvendelse til:

Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen, Postboks 1605, 3900 Nuuk,

telefon: +299 34 65 01, E-mail: tax@nanoq.gl.Menu