Meny

Grönlannin tulovero

Grönlannilla on oma verolainsäädäntönsä . Tuloveron määräämisen ja kantamisen perusteena on kaksi maakuntalakia: Landsting Act No. 11 (annettu 1.1.2007) ja Landsting Act No. 12 (annettu 2.11.2006) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, niihin liittyvine muine määräyksineen ja verosopimuksineen. Molemmat lait koskevat sekä yksityishenkilöitä että yhtiöitä.

Rajoitettu verovelvollisuus

Alle 6 kuukautta Grönlannissa oleskeleva on rajoitetusti verovelvollinen Grönlannista saamastaan palkkatulosta (myös esim. asunto- ja autoedusta). Rajoitetusti verovelvollinen saa standardivähennyksen sekä oleskeluajasta riippuvan henkilökohtaisen veroedun.

Yleinen verovelvollisuus

Vähintään 6 kuukautta tai pysyvästi Grönlannissa oleskeleva on Grönlannissa yleisesti verovelvollinen. Hän on Grönlannissa oleskelunsa aikana verovelvollinen myös Grönlannin ulkopuolelta saamastaan tulosta. Sen sijaan tulot/menot Grönlannin ulkopuolella sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta jäävät Grönlannissa verotuksen ulkopuolelle.

Standardivähennyksestä, henkilökohtaisesta vähennyksestä, veroprosenteista ym. löydät tietoa Grönlannin Internet-sivuilla olevasta tanskankielisestä oppaasta " Vejledning for tilflyttere til Grönland".

Palkkatulo

Jos teet työtä Grönlannissa, tulo on veronalaista Grönlannissa riippumatta siitä, onko työnantaja Grönlannista vai muusta maasta. Tanskan, Färsaarten, Islannin ja Norjan kanssa tehdyt verosopimukset voivat kuitenkin rajoittaa Grönlannin verotusoikeutta.

Eläketulo

Grönlannissa yleisesti verovelvolliset ovat verovelvollisia kaikista eläketuloista. Esimerkiksi Tanskasta saatu eläke verotetaan yksinomaan Grönlannissa. Sitä vastoin Färsaarilta, Islannista tai Norjasta saadut eläkkeet verotetaan myös siinä maassa, josta ne maksetaan. Kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi Grönlanti vähentää ulkomaisen veron samasta eläkkeestä menevästä Grönlannin verosta. Samalla tavalla poistetaan mahdollinen kaksinkertainen verotus eläkkeestä, joka saadaan maasta, jonka kanssa Grönlannilla ei ole verosopimusta.

Opiskelijat

Grönlantiin opiskelemaan tulleet Tanskasta, Färsaarilta, Islannista tai Norjasta olevat opiskelijat eivät maksa Grönlannissa veroa kotimaastaan elantokustannuksiin saamistaan eristä.

Kiinteä omaisuus

Grönlannin ulkopuolella olevasta kiinteästä omaisuudesta ei makseta veroa Grönlannissa. eikä tällaiseen omaisuuteen kohdistuvan lainan korkoja tai muita kuluja voi vähentää.

Jos muualla asuva omistaa Grönlannissa kiinteää omaisuutta, hän on omaisuudesta saaduista vuokratuloista verovelvollinen Grönlannissa

Verosopimukset

Grönlannilla on verosopimukset Tanskan, Färsaarten ja Islannin kanssa. Jos verosopimuksen tarkoittamassa mielessä Grönlannissa asuva saa tuloa em. maista, mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan Grönlannissa vähentämällä toisessa maassa maksettu vero samasta tulosta menevästä Grönlannin verosta. Samalla tavalla poistetaan kaksinkertainen verotus myös tilanteissa, joissa Grönlannissa asuva saa tuloa maista, jonka kanssa Grönlannilla ei ole verosopimusta.

Lisätietoja Internet-sivulla www.aka.gl

Voit kysyä Grönlannin verotuksesta tämän portaalin kysymyspalvelusta tai ottamalla yhteyttä seuraaviin viranomaisiin:

The Government of Greenland, the Tax Authority, P.O.Box 1605, 3900 Nuuk,

puhelin +299 34 65 01, E-mail: tax@nanoq.gl.Meny