Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Ordlista


A
afg°relse afg°relse
aktieejer aktieejer
aktieselskab aktieselskab
aktiver aktiver
andelslejlighed andelslejlighed
andelslejlighed (Sverige, Island) andelslejlighed (Sverige, Island)
anmodning anmodning
ansŠttelseskontrakt ansŠttelseskontrakt
arbejdsgiverafgift arbejdsgiverafgift
arbejdsl°shedsdagpenge arbejdsl°shedsdagpenge
arbejdsmarkedsbidrag, AM-bidrag arbejdsmarkedsbidrag, AM-bidrag
arbejdsmarkedspension arbejdsmarkedspension
attest attest

B
barselsdagpenge barselsdagpenge
barselsorlov barselsorlov
befordringsfradrag befordringsfradrag
bekrŠfte bekrŠfte
bistand bistand
bistandsoverenskomst bistandsoverenskomst
bogf°ring bogf°ring
borger/indbygger borger/indbygger
b°rnebidrag b°rnebidrag
b°rnecheck b°rnecheck

C
Cpr-nummer Cpr-nummer
credit lempelse credit lempelse

D
diŠter diŠter
dobbelt domicil dobbelt domicil
dobbelt husf°relse dobbelt husf°relse
dobbeltbeskatning dobbeltbeskatning

E
ejendomsskat ejendomsskat
ejendomsvŠrdi ejendomsvŠrdi
ejendomsvŠrdiskat ejendomsvŠrdiskat
ejerbolig ejerbolig
ejerlejlighed ejerlejlighed
enkel bolig (Norge) enkel bolig (Norge)
erstatning erstatning

F
fast ejendom fast ejendom
feriepenge feriepenge
folkepension folkepension
folkepension (Sverige) folkepension (Sverige)
folkeregister folkeregister
forening forening
formue formue
forskudsopg°relse forskudsopg°relse
forskudsskat forskudsskat
fortjeneste ved salg fortjeneste ved salg
forŠldelse forŠldelse
fradrag fradrag
fratrŠdelsesgodtg°relse fratrŠdelsesgodtg°relse
fri bil fri bil
fri bolig fri bolig
fri kost og logi fri kost og logi
frivillig indbetaling frivillig indbetaling
fuldtidsarbejde fuldtidsarbejde
f°rtidspension f°rtidspension

G
godkendelse godkendelse
godtg°relse godtg°relse
grŠnsegŠnger grŠnsegŠnger
gŠldssanering gŠldssanering

H
henstand henstand
henstand med betaling henstand med betaling
hjemmearbejde hjemmearbejde
honorar honorar
husleje husleje

I
indkomst indkomst
interessentskab interessentskab
investeringsfond investeringsfond

K
kirkeskat kirkeskat
klage klage
kollektiv overenskomst kollektiv overenskomst
kommunal ejendomsafgift (Island, Sverige) kommunal ejendomsafgift (Island, Sverige)
kommuneskat kommuneskat
konkurs konkurs
kontingent till fagforening kontingent till fagforening
kontroloplysning kontroloplysning
krav krav
kreditor kreditor
kvittering kvittering

L
leje leje
lejebolig lejebolig
lejeindtŠgt lejeindtŠgt
lejlighed lejlighed
logi logi
lovgivning lovgivning
l°nindeholdelse l°nindeholdelse
l°nseddel l°nseddel

M
modregning modregning
morarente morarente
myndighed myndighed

O
opkrŠve opkrŠve
oplysningspligtig oplysningspligtig
orlov orlov
overenskomst overenskomst
overskydende skat overskydende skat

P
pendler pendler
pensionsforsikringer pensionsforsikringer
pensionsfradrag pensionsfradrag
pensionsopsparing pensionsopsparing
personalegoder personalegoder
personfradrag personfradrag
personfradrag (Finland) personfradrag (Finland)
pligt pligt
privat pensionsordning privat pensionsordning

R
rentefradrag rentefradrag
renteindkomst renteindkomst
restance restance
restskat restskat
rykker rykker

S
sag sag
selskabsskat selskabsskat
selvangivelse selvangivelse
selvstŠndig virksomhed selvstŠndig virksomhed
sikkerhedstillelse sikkerhedstillelse
skat skat
skatteankenŠvn skatteankenŠvn
skattefritagelse skattefritagelse
skattekontrol skattekontrol
skattekort skattekort
skattenedsŠttelse (Island, Sverige) skattenedsŠttelse (Island, Sverige)
skattepersonnummer skattepersonnummer
skattepligt skattepligt
skattetillŠg skattetillŠg
skyldner skyldner
social sikring social sikring
sociale ydelser sociale ydelser
sommerhus sommerhus
statsborger statsborger
statsskat statsskat
straftillŠg straftillŠg
studiest°tte/studielňn studiest°tte/studielňn
sygesikring sygesikring

T
tavshedspligt tavshedspligt
tilbagebetale tilbagebetale

U
udbytte udbytte
udlŠg udlŠg
udsendt udsendt
underholdsbidrag underholdsbidrag

V
vedlŠgge vedlŠgge
virksomhed virksomhed

Ă
ŠgtefŠllefradrag ŠgtefŠllefradrag

ňrsopg°relse ňrsopg°relse
Meny
 
Logo