Ordliste


A
afgrelse afgrelse
aktieejer aktieejer
aktieselskab aktieselskab
aktiver aktiver
andelslejlighed andelslejlighed
andelslejlighed (Sverige, Island) andelslejlighed (Sverige, Island)
anmodning anmodning
ansttelseskontrakt ansttelseskontrakt
arbejdsgiverafgift arbejdsgiverafgift
arbejdslshedsdagpenge arbejdslshedsdagpenge
arbejdsmarkedsbidrag, AM-bidrag arbejdsmarkedsbidrag, AM-bidrag
arbejdsmarkedspension arbejdsmarkedspension
attest attest

B
barselsdagpenge barselsdagpenge
barselsorlov barselsorlov
befordringsfradrag befordringsfradrag
bekrfte bekrfte
bistand bistand
bistandsoverenskomst bistandsoverenskomst
bogfring bogfring
borger/indbygger borger/indbygger
brnebidrag brnebidrag
brnecheck brnecheck

C
Cpr-nummer Cpr-nummer
credit lempelse credit lempelse

D
diter diter
dobbelt domicil dobbelt domicil
dobbelt husfrelse dobbelt husfrelse
dobbeltbeskatning dobbeltbeskatning

E
ejendomsskat ejendomsskat
ejendomsvrdi ejendomsvrdi
ejendomsvrdiskat ejendomsvrdiskat
ejerbolig ejerbolig
ejerlejlighed ejerlejlighed
enkel bolig (Norge) enkel bolig (Norge)
erstatning erstatning

F
fast ejendom fast ejendom
feriepenge feriepenge
folkepension folkepension
folkepension (Sverige) folkepension (Sverige)
folkeregister folkeregister
forening forening
formue formue
forskudsopgrelse forskudsopgrelse
forskudsskat forskudsskat
fortjeneste ved salg fortjeneste ved salg
forldelse forldelse
fradrag fradrag
fratrdelsesgodtgrelse fratrdelsesgodtgrelse
fri bil fri bil
fri bolig fri bolig
fri kost og logi fri kost og logi
frivillig indbetaling frivillig indbetaling
fuldtidsarbejde fuldtidsarbejde
frtidspension frtidspension

G
godkendelse godkendelse
godtgrelse godtgrelse
grnsegnger grnsegnger
gldssanering gldssanering

H
henstand henstand
henstand med betaling henstand med betaling
hjemmearbejde hjemmearbejde
honorar honorar
husleje husleje

I
indkomst indkomst
interessentskab interessentskab
investeringsfond investeringsfond

K
kirkeskat kirkeskat
klage klage
kollektiv overenskomst kollektiv overenskomst
kommunal ejendomsafgift (Island, Sverige) kommunal ejendomsafgift (Island, Sverige)
kommuneskat kommuneskat
konkurs konkurs
kontingent till fagforening kontingent till fagforening
kontroloplysning kontroloplysning
krav krav
kreditor kreditor
kvittering kvittering

L
leje leje
lejebolig lejebolig
lejeindtgt lejeindtgt
lejlighed lejlighed
logi logi
lovgivning lovgivning
lnindeholdelse lnindeholdelse
lnseddel lnseddel

M
modregning modregning
morarente morarente
myndighed myndighed

O
opkrve opkrve
oplysningspligtig oplysningspligtig
orlov orlov
overenskomst overenskomst
overskydende skat overskydende skat

P
pendler pendler
pensionsforsikringer pensionsforsikringer
pensionsfradrag pensionsfradrag
pensionsopsparing pensionsopsparing
personalegoder personalegoder
personfradrag personfradrag
personfradrag (Finland) personfradrag (Finland)
pligt pligt
privat pensionsordning privat pensionsordning

R
rentefradrag rentefradrag
renteindkomst renteindkomst
restance restance
restskat restskat
rykker rykker

S
sag sag
selskabsskat selskabsskat
selvangivelse selvangivelse
selvstndig virksomhed selvstndig virksomhed
sikkerhedstillelse sikkerhedstillelse
skat skat
skatteankenvn skatteankenvn
skattefritagelse skattefritagelse
skattekontrol skattekontrol
skattekort skattekort
skattenedsttelse (Island, Sverige) skattenedsttelse (Island, Sverige)
skattepersonnummer skattepersonnummer
skattepligt skattepligt
skattetillg skattetillg
skyldner skyldner
social sikring social sikring
sociale ydelser sociale ydelser
sommerhus sommerhus
statsborger statsborger
statsskat statsskat
straftillg straftillg
studiesttte/studieln studiesttte/studieln
sygesikring sygesikring

T
tavshedspligt tavshedspligt
tilbagebetale tilbagebetale

U
udbytte udbytte
udlg udlg
udsendt udsendt
underholdsbidrag underholdsbidrag

V
vedlgge vedlgge
virksomhed virksomhed

gtefllefradrag gtefllefradrag

rsopgrelse rsopgrelse