Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Ordliste


A
ammattiyhdistyksen jńsenmaksu ammattiyhdistyksen jńsenmaksu
antaa vakuus antaa vakuus
asia asia
asukas asukas
asumisoikeusasunto (Ruotsi, Islanti) asumisoikeusasunto (Ruotsi, Islanti)
asumisoikeusasunto (Tanska, Norja, Islanti) asumisoikeusasunto (Tanska, Norja, Islanti)
asunto asunto
asuntoetu asuntoetu
autoetu autoetu

E
elńkesńństńminen elńkesńństńminen
elńkevakuutus elńkevakuutus
elńkevakuutusmaksuvńhennys elńkevakuutusmaksuvńhennys
elatusapu elatusapu
ennakon perusteet ennakon perusteet
ennakon tńydennysmaksu ennakon tńydennysmaksu
ennakonpidńtys ennakonpidńtys
eroraha eroraha

H
henkil÷tunnus henkil÷tunnus
hyvńksyminen hyvńksyminen
hyvittńminen (veron) hyvittńminen (veron)

I
itsenńinen ammatinharjoittaminen itsenńinen ammatinharjoittaminen

J
jńńnn÷svero jńńnn÷svero

K
kaksinkertainen verotus kaksinkertainen verotus
kaksoisasuminen kaksoisasuminen
kansalainen kansalainen
kansanelńke kansanelńke
kehotus kehotus
kiinteń omaisuus kiinteń omaisuus
kiinteist÷n verotusarvo kiinteist÷n verotusarvo
kiinteist÷vero kiinteist÷vero
kiinteist÷vero (Tanska) kiinteist÷vero (Tanska)
kirjanpito kirjanpito
kirkollisvero kirkollisvero
kokopńivńty÷ kokopńivńty÷
konkurssi konkurssi
korkotulo korkotulo
korkovńhennys korkovńhennys
korvaus korvaus
kotity÷ kotity÷
kuittaus kuittaus
kuitti kuitti
kunnallinen kiinteist÷maksu (Islanti, Ruotsi) kunnallinen kiinteist÷maksu (Islanti, Ruotsi)
kunnallisvero kunnallisvero

L
lńhetetty lńhetetty
lainsńńdńnt÷ lainsńńdńnt÷
lapsen elatusapu lapsen elatusapu
lapsilisń lapsilisń
liiketoiminta liiketoiminta
liittńń liittńń
lomakorvaus lomakorvaus
luontoisedut luontoisedut
lykkńys lykkńys

M
majoittuminen majoittuminen
maksaa takaisin maksaa takaisin
maksun lykkńys maksun lykkńys
matkakuluvńhennys matkakuluvńhennys
muistutus muistutus
myyntivoitto myyntivoitto

O
oikaisulautakunta oikaisulautakunta
omistusasunto omistusasunto
opintotuki opintotuki
osakeyhti÷ osakeyhti÷
osakkeenomistaja osakkeenomistaja
osinko osinko

P
pńńt÷s pńńt÷s
pńivńraha pńivńraha
palkan ulosmittaus palkan ulosmittaus
palkkatosite palkkatosite
palkkio palkkio
periń periń
perusvńhennys perusvńhennys
puolisovńhennys (Tanska) puolisovńhennys (Tanska)

R
rajaty÷ntekijń rajaty÷ntekijń
ravinto- ja majoitusetu ravinto- ja majoitusetu

S
sairausvakuutus sairausvakuutus
salassapito salassapito
sijoitusrahasto sijoitusrahasto
sopimus sopimus
sosiaalietuudet sosiaalietuudet
sosiaalivakuutus sosiaalivakuutus

T
tiedonantovelvollinen tiedonantovelvollinen
tilapńinen henkil÷tunnus (Tanska, Norja, Ruotsi) tilapńinen henkil÷tunnus (Tanska, Norja, Ruotsi)
todistus todistus
tulo tulo
tulo, joka jńń veroasteikon alarajan alle ("verovapaa tulo") tulo, joka jńń veroasteikon alarajan alle ("verovapaa tulo")
ty÷ehtosopimus ty÷ehtosopimus
ty÷elńke ty÷elńke
ty÷markkinamaksu (Tanska) ty÷markkinamaksu (Tanska)
ty÷matkalainen ty÷matkalainen
ty÷nantajamaksu ty÷nantajamaksu
ty÷sopimus ty÷sopimus
ty÷tt÷myyskorvaus ty÷tt÷myyskorvaus

U
ulosmittaus ulosmittaus

V
vaatimus vaatimus
vńest÷rekisteri vńest÷rekisteri
vńhennys vńhennys
vahvistaa vahvistaa
valittaa valittaa
valtionvero valtionvero
vanhempainraha vanhempainraha
vanhempainvapaa vanhempainvapaa
vanhentuminen vanhentuminen
vanhuuselńke (Ruotsi) vanhuuselńke (Ruotsi)
vapaa-ajan asunto vapaa-ajan asunto
varallisuus varallisuus
varat varat
varhaiselńke varhaiselńke
velallinen velallinen
velka velka
velkasaneeraus velkasaneeraus
velkoja velkoja
velvollisuus velvollisuus
vero vero
veroilmoitus veroilmoitus
verokortti verokortti
veron alennus (Islanti, Ruotsi) veron alennus (Islanti, Ruotsi)
veronkorotus veronkorotus
veronpalautus veronpalautus
verotarkastus verotarkastus
verotuspńńt÷s verotuspńńt÷s
verovapautustodistus (Tanska) verovapautustodistus (Tanska)
verovelvollisuus verovelvollisuus
viivństymismaksu viivństymismaksu
viivństyskorko viivństyskorko
viranomainen viranomainen
virka-apu virka-apu
virka-apusopimus virka-apusopimus
virkavapaus virkavapaus
vuokra vuokra
vuokra-asunto vuokra-asunto
vuokratulo vuokratulo
vuosi-ilmoitustieto vuosi-ilmoitustieto

Y
yhdistys yhdistys
yhti÷vero yhti÷vero
yhtymń yhtymń
yksinkertainen majoitus (Norja) yksinkertainen majoitus (Norja)
yksityinen elńkevakuutus yksityinen elńkevakuutus
yritys yritys
Meny
 
Logo