Sanasto


A
aksjeselskap osakeyhti
aksjonr osakkeenomistaja
aktiva varat
alderspensjon kansanelke
alderspensjon (Sverige) vanhuuselke (Ruotsi)
andelsleilighet asumisoikeusasunto (Tanska, Norja, Islanti)
andelsleilighet (Sverige, Island) asumisoikeusasunto (Ruotsi, Islanti)
anmodning kehotus
ansvarlig selskap yhtym
arbeid i hjemmet kotity
arbeidsgiveravgift tynantajamaksu
arbeidskontrakt tysopimus
arbeidsledighetstrygd tyttmyyskorvaus
arbeidsmarkedsavgift (Danmark) tymarkkinamaksu (Tanska)
attest todistus
avtale sopimus

B
barnetrygd lapsilis
bekrefte vahvistaa
bistand virka-apu
bistandsavtale virka-apusopimus
bokettersyn verotarkastus
bokfring kirjanpito
bolig man eier omistusasunto

D
diettgodtgjrelse pivraha
D-nummer tilapinen henkiltunnus (Tanska, Norja, Ruotsi)
dobbelt bosted kaksoisasuminen
dobbeltbeskatning kaksinkertainen verotus

E
eiendomsskatt kiinteistvero
eiendomsskatt (Danmark) kiinteistvero (Tanska)
ektefellefradrag (Danmark) puolisovhennys (Tanska)
enkeltpersonforetak itseninen ammatinharjoittaminen
erstatning korvaus

F
fagforeningskontingent ammattiyhdistyksen jsenmaksu
fast eiendom kiinte omaisuus
feriepenger lomakorvaus
folkeregister vestrekisteri
fordel luontoisedut
foreldelse vanhentuminen
foreldrepenger vanhempainraha
forening yhdistys
foretak yritys
formue varallisuus
forsinkelsesavgift viivstymismaksu
forsinkelsesrente viivstyskorko
forskuddstrekk/forskuddsskatt ennakonpidtys
fradrag vhennys
fradrag for pensjonssparing elkevakuutusmaksuvhennys
fradrag i skatt (Island, Sverige) veron alennus (Islanti, Ruotsi)
fri bil autoetu
fri bolig asuntoetu
fri kost og losji ravinto- ja majoitusetu
fritidsbolig vapaa-ajan asunto
fdselpermisjon vanhempainvapaa
fdselsnummer henkiltunnus

G
gevinst ved realisasjon myyntivoitto
gjeld velka
gjeldsordning velkasaneeraus
godkjennelse hyvksyminen
godtgjrelse korvaus
grensegjenger rajatyntekij
grunnlag for forskuddstrekk (Danmark, Finland) ennakon perusteet

H
heltidsarbeid kokopivty
honorar palkkio
husleie vuokra
hybel/brakke yksinkertainen majoitus (Norja)

I
innbygger asukas
innkreve peri
inntekt tulo

K
kirkeskatt kirkollisvero
klage valittaa
kollektiv avtale tyehtosopimus
kommunal eiendomsavgift (Island, Sverige) kunnallinen kiinteistmaksu (Islanti, Ruotsi)
kommuneskatt kunnallisvero
konkurs konkurssi
krav vaatimus
kreditfradrag hyvittminen (veron)
kreditor velkoja
kvittering kuitti

L
leid bolig vuokra-asunto
leie vuokra
leilighet asunto
ligningsverdi (fast eiendom) kiinteistn verotusarvo
losji majoittuminen
lovgivning lainsdnt
lnns- og trekkoppgave vuosi-ilmoitustieto
lnnsslipp palkkatosite

M
motregning kuittaus
myndighet viranomainen

O
opplysningspliktig tiedonantovelvollinen

P
pleggstrekk palkan ulosmittaus
pendler tymatkalainen
pendling kaksoisasuminen
pensjonsforsikring elkevakuutus
pensjonssparing elkesstminen
permisjon virkavapaus
personfradrag tulo, joka j veroasteikon alarajan alle ("verovapaa tulo")
personfradrag (Finland) perusvhennys
plikt velvollisuus
privat pensjonsordning yksityinen elkevakuutus
purring muistutus

R
reisefradrag matkakuluvhennys
rentefradrag korkovhennys
renteinntekt korkotulo
restskatt jnnsvero

S
sak asia
selskapsskatt yhtivero
selvangivelse veroilmoitus
selveierleilighet omistusasunto
sikkerhetsstillelse antaa vakuus
skatt vero
skatt til gode veronpalautus
skattefritak (Danmark) verovapautustodistus (Tanska)
skatteklagenemnd oikaisulautakunta
skattekort verokortti
skatteoppgjr verotuspts
skatteplikt verovelvollisuus
skyldner velallinen
sluttvederlag eroraha
statsborger kansalainen
statsskatt valtionvero
studiestipend/studieln opintotuki
sykeforsikring sairausvakuutus

T
taushetsplikt salassapito
tilbakebetale maksaa takaisin
tilleggsforskudd ennakon tydennysmaksu
tilleggsskatt veronkorotus
tjenestepensjon tyelke
trygd sosiaalivakuutus
trygdeytelser sosiaalietuudet

U
ufrepensjon varhaiselke
underholdsbidrag elatusapu
underholdsbidrag till barn lapsen elatusapu
utbytte osinko
utlegg ulosmittaus
utleieinntekt vuokratulo
utsendt lhetetty
utsettelse lykkys
utsettelse av betaling maksun lykkys

V
vedlegge liitt
vedtak pts
verdipapirfond sijoitusrahasto
virksomhet liiketoiminta