Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Ordlista


A
accommodation majoittuminen
accounting kirjanpito
additional tax/tax surcharge veronkorotus
administrative assistance virka-apu
advance/withholding/preliminary tax ennakonpidńtys
agreement sopimus
allowance korvaus
annual control information vuosi-ilmoitustieto
apartment asunto
apartment in a housing cooperative (Denmark, Norway, Iceland) asumisoikeusasunto (Tanska, Norja, Islanti)
appeal valittaa
approval hyvńksyminen
assets varat
association yhdistys
authority viranomainen

B
bankruptcy konkurssi
basic deduction in municipal taxation (Finland) perusvńhennys
basis for advance tax (Denmark, Finland) ennakon perusteet
bookkeeping kirjanpito
business activity liiketoiminta

C
capital varallisuus
capital gains myyntivoitto
car benefit autoetu
case asia
certificate todistus
charge on overdue payment viivństymismaksu
child benefit lapsilisń
child maintenance payment lapsen elatusapu
church tax kirkollisvero
citizen, national kansalainen
claim vaatimus
collect periń
collective agreement ty÷ehtosopimus
commuter ty÷matkalainen
compensation korvaus
confirm vahvistaa
convention on mutual assistance virka-apusopimus
corporation tax yhti÷vero
creditor velkoja
cross-border commuter rajaty÷ntekijń

D
daily allowance pńivńraha
debt velka
debt settlement agreement velkasaneeraus
debtor velallinen
decision pńńt÷s
deduction vńhennys
deduction for interest paid korkovńhennys
deduction for pension insurance premium paid elńkevakuutusmaksuvńhennys
deduction for spouse (Denmark) puolisovńhennys (Tanska)
deduction for travel expenses matkakuluvńhennys
destraint ulosmittaus
destraint on salary palkan ulosmittaus
disability pension varhaiselńke
dividend osinko
double dwelling kaksoisasuminen
double residence kaksoisasuminen
double taxation kaksinkertainen verotus

E
employer's social security contribution ty÷nantajamaksu
employment contract ty÷sopimus
enclose liittńń
end of year certificate vuosi-ilmoitustieto
enterprise yritys

F
fee palkkio
free board and lodging ravinto- ja majoitusetu
fringe benefits luontoisedut
full-time job kokopńivńty÷
furnishing of security antaa vakuus

H
health insurance sairausvakuutus
holiday home vapaa-ajan asunto
holiday pay lomakorvaus
housing benefit asuntoetu

I
income tulo
interest income korkotulo
interest on overdue payment viivństyskorko
investment fund sijoitusrahasto

L
labour market contribution (tax, Denmark) ty÷markkinamaksu (Tanska)
leave of absence virkavapaus
legislation lainsńńdńnt÷
liability velvollisuus
liability to provide information tiedonantovelvollinen
limitation (by the lapse of time) vanhentuminen
limited liability company osakeyhti÷

M
maintenance payment elatusapu
municipal property fee (Iceland, Sweden) kunnallinen kiinteist÷maksu (Islanti, Ruotsi)
municipal tax kunnallisvero

N
national insurance sosiaalivakuutus
non-resident identification number (Denmark, Norway, Sweden) tilapńinen henkil÷tunnus (Tanska, Norja, Ruotsi)

O
occupational pension ty÷elńke
old-age pension kansanelńke

P
parental benefit vanhempainraha
parental leave vanhempainvapaa
partnership yhtymń
pay slip palkkatosite
pension insurance elńkevakuutus
pension saving elńkesńństńminen
personal exemption/allowance tulo, joka jńń veroasteikon alarajan alle ("verovapaa tulo")
personal identity number henkil÷tunnus
population register vńest÷rekisteri
postponement lykkńys
private pension insurance yksityinen elńkevakuutus
property value tax (Denmark) kiinteist÷vero (Tanska)
property/real estate tax kiinteist÷vero

R
real property/real estate kiinteń omaisuus
receipt kuitti
refund/reimburse maksaa takaisin
reminder muistutus
rent vuokra
rental income vuokratulo
rented apartment/ house vuokra-asunto
request kehotus
resident asukas
residual tax jńńnn÷svero
respite maksun lykkńys
retirement pension (Sweden) vanhuuselńke (Ruotsi)

S
secrecy provisions salassapito
self-employment itsenńinen ammatinharjoittaminen
self-owned apartment omistusasunto
self-owned dwelling omistusasunto
set-off kuittaus
severance pay eroraha
shareholder osakkeenomistaja
simple accommodation (Norway) yksinkertainen majoitus (Norja)
social benefits sosiaalietuudet
society yhdistys
state tax valtionvero
statement of earnings vuosi-ilmoitustieto
stationed/posted lńhetetty
student grant/loan opintotuki
supplimentary payment of advance tax ennakon tńydennysmaksu

T
tax vero
tax appeal board oikaisulautakunta
tax assessment notice verotuspńńt÷s
tax audit verotarkastus
tax card verokortti
tax credit hyvittńminen (veron)
tax exemption (Denmark) verovapautustodistus (Tanska)
tax liability verovelvollisuus
tax reduction (Iceland, Sweden) veron alennus (Islanti, Ruotsi)
tax refund veronpalautus
tax return veroilmoitus
tax value (real property/estate) kiinteist÷n verotusarvo
tenant-owners flat (Sweden, Iceland) asumisoikeusasunto (Ruotsi, Islanti)
trade union fee ammattiyhdistyksen jńsenmaksu

U
unemployment benefit ty÷tt÷myyskorvaus

W
working at home kotity÷
Meny
 
Logo