Ordlista


A
aksjeselskap aksjeselskap
aksjonr aksjonr
aktiva aktiva
alderspensjon alderspensjon
alderspensjon (Sverige) alderspensjon (Sverige)
andelsleilighet andelsleilighet
andelsleilighet (Sverige, Island) andelsleilighet (Sverige, Island)
anmodning anmodning
ansvarlig selskap ansvarlig selskap
arbeid i hjemmet arbeid i hjemmet
arbeidsgiveravgift arbeidsgiveravgift
arbeidskontrakt arbeidskontrakt
arbeidsledighetstrygd arbeidsledighetstrygd
arbeidsmarkedsavgift (Danmark) arbeidsmarkedsavgift (Danmark)
attest attest
avtale avtale

B
barnetrygd barnetrygd
bekrefte bekrefte
bistand bistand
bistandsavtale bistandsavtale
bokettersyn bokettersyn
bokfring bokfring
bolig man eier bolig man eier

D
diettgodtgjrelse diettgodtgjrelse
D-nummer D-nummer
dobbelt bosted dobbelt bosted
dobbeltbeskatning dobbeltbeskatning

E
eiendomsskatt eiendomsskatt
eiendomsskatt (Danmark) eiendomsskatt (Danmark)
ektefellefradrag (Danmark) ektefellefradrag (Danmark)
enkeltpersonforetak enkeltpersonforetak
erstatning erstatning

F
fagforeningskontingent fagforeningskontingent
fast eiendom fast eiendom
feriepenger feriepenger
folkeregister folkeregister
fordel fordel
foreldelse foreldelse
foreldrepenger foreldrepenger
forening forening
foretak foretak
formue formue
forsinkelsesavgift forsinkelsesavgift
forsinkelsesrente forsinkelsesrente
forskuddstrekk/forskuddsskatt forskuddstrekk/forskuddsskatt
fradrag fradrag
fradrag for pensjonssparing fradrag for pensjonssparing
fradrag i skatt (Island, Sverige) fradrag i skatt (Island, Sverige)
fri bil fri bil
fri bolig fri bolig
fri kost og losji fri kost og losji
fritidsbolig fritidsbolig
fdselpermisjon fdselpermisjon
fdselsnummer fdselsnummer

G
gevinst ved realisasjon gevinst ved realisasjon
gjeld gjeld
gjeldsordning gjeldsordning
godkjennelse godkjennelse
godtgjrelse godtgjrelse
grensegjenger grensegjenger
grunnlag for forskuddstrekk (Danmark, Finland) grunnlag for forskuddstrekk (Danmark, Finland)

H
heltidsarbeid heltidsarbeid
honorar honorar
husleie husleie
hybel/brakke hybel/brakke

I
innbygger innbygger
innkreve innkreve
inntekt inntekt

K
kirkeskatt kirkeskatt
klage klage
kollektiv avtale kollektiv avtale
kommunal eiendomsavgift (Island, Sverige) kommunal eiendomsavgift (Island, Sverige)
kommuneskatt kommuneskatt
konkurs konkurs
krav krav
kreditfradrag kreditfradrag
kreditor kreditor
kvittering kvittering

L
leid bolig leid bolig
leie leie
leilighet leilighet
ligningsverdi (fast eiendom) ligningsverdi (fast eiendom)
losji losji
lovgivning lovgivning
lnns- og trekkoppgave lnns- og trekkoppgave
lnnsslipp lnnsslipp

M
motregning motregning
myndighet myndighet

O
opplysningspliktig opplysningspliktig

P
pleggstrekk pleggstrekk
pendler pendler
pendling pendling
pensjonsforsikring pensjonsforsikring
pensjonssparing pensjonssparing
permisjon permisjon
personfradrag personfradrag
personfradrag (Finland) personfradrag (Finland)
plikt plikt
privat pensjonsordning privat pensjonsordning
purring purring

R
reisefradrag reisefradrag
rentefradrag rentefradrag
renteinntekt renteinntekt
restskatt restskatt

S
sak sak
selskapsskatt selskapsskatt
selvangivelse selvangivelse
selveierleilighet selveierleilighet
sikkerhetsstillelse sikkerhetsstillelse
skatt skatt
skatt til gode skatt til gode
skattefritak (Danmark) skattefritak (Danmark)
skatteklagenemnd skatteklagenemnd
skattekort skattekort
skatteoppgjr skatteoppgjr
skatteplikt skatteplikt
skyldner skyldner
sluttvederlag sluttvederlag
statsborger statsborger
statsskatt statsskatt
studiestipend/studieln studiestipend/studieln
sykeforsikring sykeforsikring

T
taushetsplikt taushetsplikt
tilbakebetale tilbakebetale
tilleggsforskudd tilleggsforskudd
tilleggsskatt tilleggsskatt
tjenestepensjon tjenestepensjon
trygd trygd
trygdeytelser trygdeytelser

U
ufrepensjon ufrepensjon
underholdsbidrag underholdsbidrag
underholdsbidrag till barn underholdsbidrag till barn
utbytte utbytte
utlegg utlegg
utleieinntekt utleieinntekt
utsendt utsendt
utsettelse utsettelse
utsettelse av betaling utsettelse av betaling

V
vedlegge vedlegge
vedtak vedtak
verdipapirfond verdipapirfond
virksomhet virksomhet