Socialavgifter

Det finns gemensamma regler för socialförsäkringen inom EES som bestämmer i vilket land du ska vara socialförsäkrad. För att få mer information bör du ta kontakt med Udbetaling Danmark via borger.dk

Var är du socialförsäkrad?

Det finns gemensamma regler för socialförsäkring inom EU/EES som bestämmer i vilket land du är social- försäkrad. Du kan få ytterligare upplysningar på borger.dk

 

Skyldighet att betala socialförsäkringsavgifters

Socialförsäkringsystemen i de nordiska länderna finansieras på olika sätt. Vilka avgifter som betalas, storleken och underlaget för betalningarna av dessa varierar mellan länderna. I Danmark betalas socialförsökringsavgifterna via skatterna.

 

Avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter

Omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i Finland eller Norge betalar du obligatoriska social- försäkringsavgifter där. Om inkomsten beskattas i Danmark kan du få avdrag för de obligatoriska socialförsäkringsavgifter som du har betalt i Finland eller Norge i din självdeklaration.