Eksempler på skatteberegning  – 2019

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Island.

Beregningen gjelder for en person som:

  • bor i Island hele året
  • er over 16 år og ugift uten barn som han/hun forsørger
  • bare har lønns- eller pensjonsinntekter fra Island
  • ikke betaler kirkeskatt (har ingen betydning for Island)

Ved beregningen er det brukt forskuddssatsene for stats- og kommuneskatt på lønnsinntekt i 2019 som er 36.94 og 46,24 prosent avhengig av inntektens størrelse.

Tabellen under viser skatten for en person som bare har lønnsinntekt og som betaler 4 prosent av sin lønn til et allment pensjonsfond (obligatorisk). Innskuddet i pensjonsfondet er ikke skattepliktig før pensjonen kommer til utbetaling.

Lønn per år (ISK)

Fradrag for innbetaling til pensjonfond (ISK)

Bunnfradrag (ISK)

Endlig skatt (ISK)

1.700.000

68.000

677.358

0

3.400.000

136.000

677.358

528.363

6.800.000

272.000

677.358

1.734.085

8.500.000

340.000

677.358

2.336.565

Tabellen under viser skatten for en person som bare har pensjon. Pensjonister betaler ikke inn til pensjonsfond

Pensjon per år (ISK)

Frarag for innbetaling til pensjonfond (ISK)

Bunnfradrag (ISK)

Endelig skatt (ISK)

1.700.000

-

677.358

0

3.400.000

-

677.358

578.602

6.800.000

-

677.358

1.834.562

8.500.000

-

677.358

2.462.542

Du kan ha andre fradrag som påviker beregningen av skatten. Du kan beregne skatten selv