Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Islannissa taiteilijana tai urheilijana?

Seuraavassa on tietoa sinulle joka asut toisessa Pohjoismaassa ja sinulla on taiteilijana tai urheilijana saatua palkkaa Islannista? Seuraavassa on tietoa tällaisen palkan verotuksesta.

Verotus Islannissa

Olet Islannissa velvollinen maksamaan veroa taiteilijana tai urheilijana saamastasi tulosta

Rajoitettu verovelvollisuus

Islannista saatu palkka verotetaan yleisten säännösten mukaan Islannissa. Säännöt ovat samat kuin osiossa "Asutko muussa Pohjoismaassa ja työskentelet Islannissa yksityissektorin työnantajan palveluksessa".

Erityiset säännöt koskevat itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia taiteilijoita ja urheilijoita. He maksavat tulostaan tuloveroa 15 % ja lisäksi kunnallisveroa 13,1 %. Kuluja voi vähentää. Veroviranomaiselta (Rikisskattstjori) on haettava  verokortti. 

Islantiin on annettava veroilmoitus.

Jos esiintyjä tai kilpailija ei saa kiinteää palkkaa tai palkkiota, mutta saa toiminnasta muuten tuloa, hänen on maksettava tuloveroa 10 % ja kunnallisveroa 13,1 %. Kuluja ei voi vähentää. Veroviranomaiselta (Rikisskattstjori) on haettava verokortti. Verot ovat lopullisia veroja  eikä tästä tulosta anneta veroilmoitusta Islannissa.

Yleinen verovelvollisuus

Olet Islannissa yleisesti verovelvollinen, jos oleskelet Islannissa vähintään 183 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana. Katso osio "Yleistä > yleinen verovelvollisuus". Sinua verotetaan Islannissa normaalien säännösten mukaan.

Verotus asuinvaltiossa

Islannista saatu tulo on veronalaista asuinvaltiossasi. Asuinvaltio poistaa kaksinkertaisen verotuksen siten, että Islannissa maksettu vero vähennetään asuinvaltion verosta. Vähennys ei voi olla suurempi kuin kyseisestä tulosta asuinvaltiossa aiheutuva vero. 

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Norja | Suomi | Ruotsi