Asutko Islannissa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa itsenäisenä ammatinharjoittajana?

Asutko Islannissa ja työskentelet jossain muussa Pohjoismaassa itsenäisenä ammatinharjoittanana. Seuraavassa on tietoa tällaisesta työskentelystä saadun tulon verotuksesta.

Tulovero Islannissa

Sinun tulee ilmoittaa Islannin veroilmoituksessa toimintasi koko tulos. Tuloa verotetaan Islannin sääntöjen mukaan, koska olet yleisesti verovelvollinen Islannissa. Tämä merkitsee sitä, että sinun on ilmoitettava Islannissa elinkeinotoiminnan liitteellä myös se tulon osa, joka perustuu muussa Pohjoismaassa harjoitettuun toimintaan.

Jos maksat tuloveroa myös toiseen Pohjoismaahan, tulee se ilmoittaa Islannin veroilmoituksella. Lopullisessa verotuksessa toiseen maahan maksettu vero otetaan huomioon.

Sinun tulee antaa henkilökohtaisen veroilmoituksen lisäksi ilmoitus ulkomaisesta ammattitoiminnasta saadusta tulosta (lomake RSK 4.11).

Verottaako myös toinen valtio?

Työntekovaltio verottaa siellä harjoittamasi toiminnan tuloa vain, jos sinulla on ao.   maassa toimintaa varten kiinteä toimipaikka. Vain se osuus tuloista/kuluista, joka liittyy kiinteään toimipaikkaan, voidaan verottaa toisessa valtiossa. Tulo verotetaan kyseisen valtion säännösten mukaan.

Jos olet  itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva esimerkiksi lääkäri, tilintarkastaja, insinööri, konsultti, saatat tulla verovelvollisksi työskentelyvaltiossa myös yli 183 päivää perättäisten  12 kk aikana kestävän oleskelun perusteella, vaikka kiinteää toimipaikkaa ei muodostuisikaan.

Katso kiinteän toimipaikan määritelmä osiosta "Yleistä/Kiinteän toimipaikan".

Saat lisätietoa työntekovaltion verotuksesta klikkaamalla asianomaisen valtion nimeä tämän sivun alareunassa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä sosiaaliturvaviranomaisiin Islannissa (Tryggingastofnun ríkisins, www.tr.is ) tai työskentelyvaltiossa saadaksesi lisätietoja.

Arvonlisävero

Jos harjoitat itsenäistä ammattitoimintaa toisessa Pohjoismaassa, on sinulla mahdollisesti velvollisuus rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi ao maassa riippuen sen maan säännöksistä. Saat velvollisuuksista enemmän tietoa klikkaamalta asianomaisen valtion nimeä tämän sivun alareunassa.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Norja | Suomi | Ruotsi