Bor du i Norge og får pension fra et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Norge og får pension fra et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatningen af den udenlandske pension.

Får du andre sociale ydelser end pension fra et andet nordisk land, se Sociale sikringsydelser (Trygdeytelser).

Beskatning i Norge

Pension fra et andet nordisk land er skattepligtigt i Norge. Du skal selv selvangive pensionen som skattepligtig indkomst i den norske selvangivelse. Dette gælder også, når du har betalt skat af pensionen i det andet land.

Du kan anmode om nedslag i den norske skat, for den skat som du har betalt i det andet land (credit). Nedslaget er begrænset til den norske skat af din udenlandske indkomst.

Husk at gemme dokumentation for at du har betalt skat af pensionen i udlandet, så du kan sende den til skattekontoret. Hvis du bliver bedt om det.

Social sikring (trygdeavgift)

Modtager du kun en offentlig pension fra et andet nordisk land (og ikke norsk offentlig pension), skal du ikke betale social sikring (trygdeavgift) af den udenlandske pension i Norge. Modtager du andre pensioner må du kontakte NAV for at få afgjort, om du skal betale social sikring i Norge.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige