Bor du i Norge og er ansat som flyvende personel i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Norge og som er ansat i et andet nordisk land i et nordisk flyselskab for at udføre arbejde om bord på fly. Informationen gælder kun beskatningen af denne arbejdsindkomst.

Beskatning i det land hvor du er ansat

Lønindkomsten er fritaget for beskatning i det land, hvor du er ansat. Dette gælder både når du flyver i indenrigstrafik og ved international trafik.

Beskatning i Norge

Lønindkomsten er skattepligtig i Norge. Har du fået udbetalt godtgørelse, som skal dække udgifter i forbindelse med arbejdet, skal skattepligtigt overskud beregnes efter norske regler.

Du skal medregne indkomsten og skattepligtigt overskud på godtgørelse i din norske selvangivelse.

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, i hvilket land du skal være socialt sikret. Du bør kontakte NAV i Norge eller socialsikringsmyndigheden i det land du er ansat for mere information.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige