Veroilmoitus

Seuraavassa tietoa sinulle, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja sinulla on tuloa Suomesta.

Kenen on annettava veroilmoitus?

Jokaisen Suomessa asuvan, jolla on vuoden aikana ollut veronalaista tuloa, on annettava seuraavana vuonna veroilmoitus.

Pysyvästi ulkomailla asuva eli rajoitetusti verovelvollinen antaa Suomeen veroilmoituksen vain, jos hän on verovuoden aikana omistanut Suomessa kiinteistön tai osakehuoneiston tai on harjoittanut Suomessa elinkeinotoimintaa kiinteästä toimipaikasta. Veroilmoitus annetaan myös Suomesta saaduista eläkkeistä ja muista ansiotuloista, esim palkoista, jos hän on vaatinut progressivista verotusta.

Saat veroilmoituksen OmaVero-palveluun

Saat postitse veroilmoituksen. Voit korjata ja täydentää veroilmoitustasi OmaVero-palvelussa tai lomakkeilla vero.fi/lomakkeet. Verohallinto on valmiiksi kerännyt veroilmoituksellesi tiedot suomalaisilta maksajilta palkoista, eläkkeistä, osingoista ym. Jos verovelvollinen toteaa, että veroilmoituksen tiedot ovat oikein eikä lisättävää ole, hänen ei tarvitse tehdä mitään.

Entä jos veroilmoitusta ei tule

Jos henkilö on muuttanut Suomeen aivan tulovuoden lopulla, hänelle ei lähetetä  veroilmoitusta. Hänen on annettava veroilmoitus lomakkeilla. Lomakkeita voi tulostaa vero.fi -sivuilta. Lomake on täytettävä ja postitettava verotoimistoon toukokuun alussa. Hän saa verotuspäätöksen viimeistään marraskuussa, kun verotus on päättynyt.

Tietojenvaihto veroviranomaisten välillä

Verotuksen oikeellisuuden varmistamiseksi kaikissa Pohjoismaissa työnantajat, pankit ja muut toimijat ovat velvollisia antamaan veroviranomaisille tietoja maksamistaan palkoista, eläkkeistä, osingoista, koroista ym. suorituksista. Tiedoista ilmenee mm. tulonsaajan nimi ja osoite sekä tulon luonne ja määrä. Maksajilla on sama velvollisuus silloinkin, kun suorituksia maksetaan muissa valtioissa asuville henkilöille.

Verotuksen oikeellisuuden varmistamiseksi ovat Pohjoismaiden veroviranomaiset sopineet vaihtavansa tietoja keskenään. Tietojenvaihtoa veroviranomaisten välillä tehdään vuosittain tähän tehtävään nimettyjen yksiköiden toimesta, suojattuja kanavia pitkin. Pohjoismaiden välillä vaihdetaan hyvin paljon tietoja. Asuinvaltion veroviranomaiset käyttävät näitä tietoja tarkistaakseen, että henkilöt joilla on rajat ylittävää toimintaa ovat täyttäneet velvollisuutensa ilmoittaa ulkomailta saamistaan tuloista ja varallisuudestaan ulkomailla.