Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Sverige for en privat arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land, og arbejder i Sverige for en privat arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst.

Se her hvis du har en offentlig arbejdsgiver, arbejder som sømand, arbejder som flyvende personel, eller arbejder som artist eller idrætsudøver.

 

Din arbejdsgiver er fra Sverige

Du skal betale skat af din lønindkomst i Sverige som er optjent i Danmark.

Arbejder du på et hjemmekontor eller et andet sted i det land du bor i, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i dit bopælsland. Dette gælder for alt udført arbejde i det land du bor i afhængig af om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor Sverige, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i det land du bor i.

Der findes visse undtagelser, se nedenfor under afsnittet ”Særregler”.

Hvilken skat du skal betale afhænger af om du er fuldt skattepligtig eller begrænset skattepligtig i Sverige, se ”Skattesatser”. For beregning af svensk skat for fuldt skattepligtig, se Eksempler på skatteberegning.

 

Din arbejdsgiver er fra et andet land end Sverige

Du skal betale skat til Sverige hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • du opholder dig i mere end 183 dage i Sverige indenfor enhver 12-måneders periode
  • din arbejdsgiver har fast driftssted i Sverige
  • du er udlejet til arbejde i Sverige. Du er ikke arbejdsudlejet, hvis du kun arbejder 15 dage i træk og det samlede antal arbejdsdage i Sverige i løbet af et kalenderår ikke overstiger 45 dage.

Du skal betale skat i dit bopælsland, såfremt ingen af ovenstående betingelser er opfyldt.

Hvis du opfylder en af betingelserne ovenfor er du skattepligtig i Sverige og for den del af lønnen der er optjent der.

Arbejder du hjemmefra eller et andet sted i det land du bor i, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i dit bopælsland. Dette gælder for den del af arbejdet der er udført i dit bopælsland uanset om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor Sverige skal lønnen for den del af arbejder bare beskattes i det land du bor i med mindre du rejser til arbejdsgiverens hjemland. Udfører du arbejde i arbejdsgivers hjemland, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes der.

Der findes visse undtagelser, se nedenfor under afsnittet ”Særregler”.

 

Særregler

Grænsegængerregler

Bor du i en kommune i Norge eller Finland, som grænser op til Sverige, og arbejder i en kommune i Sverige, som grænser op til det land, som du bor i, er du omfattet af grænsegængerreglerne. Grænsegængerreglen indebærer, at du betaler skat af din lønindkomst, i det land, hvor du bor. Forudsætningen er, at du normalt opholder dig på din faste bopæl i det land, hvor du bor, mindst to dage om ugen, med en overnatning.

Svinesundsbro/Øresundsforbindelsen

Bor du i Norge og arbejder med vedligeholdelse og drift af den nye Svinesundsbro, betaler du kun skat af arbejdsindkomsten i Norge, selv om du har udført arbejdet i Sverige.

Bor du i Danmark og arbejder med vedligeholdelse og drift af Øresundsforbindelsen, betaler du kun skat af arbejdsindkomsten i Danmark, selv om du har udført arbejdet i Sverige.

Svensk-dansk aftale om visse skattespørgsmål

Bor du i Danmark og hovedsagelig arbejder i Sverige findes en aftale mellem Sverige og Danmark som regulerer visse skattespørgsmål.

Beskatning i Sverige ved arbejde udført i Danmark eller i et andet land

Du skal også betale skat i Sverige af løn ved arbejde, der udføres i Danmark eller andre lande, såfremt alle følgende betingelser er opfyldt:

  • du arbejder mindst halvdelen af din arbejdstid i Sverige indenfor enhver tre-måneders periode for en svensk arbejdsgiver eller en arbejdsgiver med fast driftssted i Sverige og dit arbejde i Sverige er udført ved det faste driftssted
  • du arbejder på din bopæl i Danmark, på tjenesterejser eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter
  • når du arbejder i et andet land skal arbejdet være tjenesterejser eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter.

Andre forhold som indgår i aftalen er fradrag for kørsel over Øresundsbroen og fradrag for pensionsopsparing.

Arbejde om bord på tog mellem Sverige og Danmark

Bor du i Danmark og arbejder om bord på tog som kun kører mellem Danmark og Sverige, skal du betale skat i Danmark. Hvis din arbejdsgiver er svensk, skal du også betale skat i Sverige af samme indkomst. Du skal altid medregne din svenske indkomst i Sverige. Betaler du skat i begge lande, er det Danmark, der skal tage hensyn til den skat, du har betalt i Sverige.

 

Bestyrelseshonorar

Du skal betale skat i Sverige, hvis du bor i et andet nordisk land og modtager udbetaling for bestyrelsesarbejde (bestyrelseshonorar) fra et svensk selskab. Dette gælder, uanset hvor arbejdet er udført. Indkomsten kan også være skattepligtig i bopælslandet. Du skal altid medregne din udenlandske indkomst i din selvangivelse i bopælslandet. Betaler du skat i begge lande, er det bopælslandet, der skal tage hensyn til den skat du har betalt i Sverige.

 

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte de sociale myndigheder i det det land hvor du bor eller Försäkringskassan i Sverige for mere information.

 

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |