Bor du i Sverige og har ejendom i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Sverige og ejer en bostadsrätt (i form af anparter/andele, som giver dig brugsretten til en bolig) eller et en-/tofamilieshus i et andet nordisk land, som du selv eller dine nærtstående helt eller delvist anvender som helårsbolig eller som fritidshus, en såkaldt privatejet bolig.

Beskatning i Sverige

Du beskattes i Sverige af din privatejede bolig i udlandet. Den udenlandske privatejede bolig beskattes i henhold til svenske regler, uanset hvordan den beskattes i udlandet. Hvis du også beskattes i det land, hvor den privatejede bolig ligger, kan du få nedslag i den svenske skat med den betalte udenlandske skat.

Lejeindtægter

Hvis du udlejer din privatejede bolig i et andet nordisk land, skal indtægten herfra beskattes i Sverige.

Salg af privatejet bolig

Hvis du sælger din privatejede bolig i et andet nordisk land, skal du betale skat af salget på samme måde, som hvis den havde ligget i Sverige. Fortjeneste eller tab beregnes på samme måde som ved svenske privatejede boliger.  

Der findes imidlertid en særbestemmelse til beregning af anskaffelsesprisen for en-/tofamilieshuse, som er købt før 1952. Anskaffelsesprisen kan efter en skabelon beregnes til ejendommens markedsværdi i 1952. Hvis visse vilkår er opfyldt, kan der gives udsættelse med fortjenesten.

Kommunal ejendomsafgift

For private ejendomme, der er beliggende i udlandet, skal der fra og med 1. januar 2008 ikke betales ejendomsskat eller kommunal afgift i Sverige.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |