Folkbokföring

När du flyttar till Sverige

Om du anmäler att du invandrat inom en vecka från inflyttningsdagen blir du folkbokförd från inflyttningsdagen. Om du anmäler din invandring senare än en vecka efter inflyttningsdagen blir du folkbokförd från och med den dagen din anmälan kom in till Skatteverket.

Din anmälan om inflyttning till Sverige gör du via ett personligt besök på ett av Skatteverkets servicekontor. Detta gäller även för svenska medborgare som flyttar tillbaka till Sverige. När du kommer till servicekontoret ska alla i din familj som flyttar till Sverige vara med, även barn. Vilka handlingar du ska ta med vid besöket beror på vilket medborgarskap du har.

Ska du vara i Sverige mindre än ett år eller dagpendla till Sverige, ska du inte anmäla inflyttning till Sverige. Om förhållandet senare ändras så att du kommer att vara bosatt i Sverige mer än ett år ska du anmäla detta till Skatteverket så att du blir folkbokförd.

Om du blir folkbokförd i Sverige tilldelas du ett personnummer i andra fall kan du komma att tilldelas ett samordningsnummer, se nedan.

Läs mer om folkbokföring hos skatteverket.

När du flyttar till ett annat nordiskt land

Om du flyttar från Sverige till ett annat nordiskt land ska du enbart anmäla flyttning i det land som du flyttar till.

Personnummer

Alla som blir registrerade som bosatta och folkbokförda i Sverige, får ett svenskt personnummer. Personnumret består av tio siffror och innehåller uppgift om födelsetid (ÅÅMMDD), ett tresiffrigt födelsenummer (sista siffran är udda för män och jämn för kvinnor) och sist en kontrollsiffra som räknas ut maskinellt med ledning av födelsetiden och födelsenumret.

Om du en gång har fått ett svenskt personnummer, behåller du detta under hela din livstid och ska använda detta i dina framtida kontakter med svenska myndigheter.

Samordningsnummer

Om du inte ska registreras som bosatt i Sverige, men du ska arbeta i Sverige eller få pension från en svensk utbetalare behöver du ett samordningsnummer.

Ett samordningsnummer består, liksom ett personnummer, av tio siffror där siffran för födelsedagen ökas med 60. Numret är bestående och unikt.

Du kan inte själv begära att få ett samordningsnummer utan detta tas fram av folkbokföringen på begäran av skattekontoret när du eller din arbetsgivare/pensionsutbetalare ansökt om SINK (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) till Skatteverket.

Till din ansökan om SINK ska du bifoga en kopia av en godkänd ID-handling som visar din identitet. Om du redan har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer anger du detta i din ansökan och du behöver i detta fall inte bifoga ID-handling till ansökan eftersom din identitet redan är känd.

Om du fått ett samordningsnummer och det senare visar sig att du ska vara folkbokförd i Sverige kommer du att få ett personnummer av folkbokföringen.