Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Nordiskt skatteavtal

En privatperson som är bosatt i ett land och har inkomster eller tillgångar i ett annat land kan vara skattskyldig i båda länderna enligt den interna lagstiftningen i dessa länder.

Det nordiska skatteavtalet har regler om vilket nordiskt land som kan beskatta inkomsten och hur dubbelbeskattning undviks.

Nordiskt skatteavtal

           

 

Meny
 
Logo