Bor du i Danmark og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i Danmark og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst.

Se her hvis du har en offentlig arbejdsgiver, arbejder som sømand, flyvende personel, arbejder på norsk kontinentalsokkel, eller som har indkomst som artist eller idrætsudøver.

 

Din arbejdsgiver er fra arbejdslandet

Du er skattepligtig i arbejdslandet for den lønindkomst du har optjent der.

Arbejder du hjemmefra eller et andet sted i Danmark, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i Danmark. Dette gælder for alt arbejde der er udført i Danmark, uafhængigt af om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor det land du er ansat i skal lønnen for den af arbejdet beskattes i Danmark.

Der findes visse undtagelser, se nedenfor under afsnittet ”Særregler”

 

Din arbejdsgiver er fra et andet land end arbejdslandet

Du skal betale skat af din indkomst i arbejdslandet, hvis en af følgende betingelser er opfyldt

  • du opholder dig i mere end 183 dage i arbejdslandet indenfor enhver 12-måneders periode
  • din arbejdsgiver har fast driftssted i arbejdslandet
  • du er udlejet til at arbejde i en virksomhed i arbejdslandet.

Du skal betale skat i Danmark, såfremt ingen af ovenstående betingelser er opfyldt.

Hvis du opfylder en af disse ovenstående betingelser, skal du betale skat i arbejdslandet for den lønindkomst du har optjent der.

Arbejder du hjemmefra eller et andet sted i Danmark, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i Danmark. Dette gælder for alt arbejde der er udført i Danmark, uafhængigt af om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor arbejdslandet skal lønnen for den af arbejdet beskattes i Danmark. Dette gælder dog ikke hvis du udfører arbejdet i arbejdsgiverens hjemland. Hvis du skal udføre arbejde i arbejdsgiverens hjemland, kan lønindkomsten for denne del muligvis beskattes i arbejdslandet.

Der findes visse undtagelser, se nedenfor under afsnittet ”Særregler".

Når du betaler skat og er socialt sikret i arbejdslandet betaler du ikke skat i Danmark af samme indkomst, men indkomsten skal medregnes i Danmark og indgår i skatteberegningen for at finde ud af med hvilken skattesats øvrige danske indkomster beskattes.

Er du socialt sikret i Danmark, skal indkomsten medregnes i Danmark og der vil blive givet credit (nedslag) for den skat, der er betalt i det andet nordiske land af indkomsten. Nedslaget kan ikke være større end den skat, der skulle have været betalt, hvis indkomsten var tjent i Danmark.

 

Særregler

Øresundsforbindelsen

Bor du i Danmark og arbejder med vedligeholdelse og drift af Øresundsforbindelsen, betaler du skat af arbejdsindkomsten i Danmark, selv om du har udført arbejdet i Sverige.

 

Beskatning i Sverige ved arbejde udført i Danmark eller i et andet land

Du skal kun betale skat i Sverige af løn for arbejde, der udføres i Danmark eller andre lande, såfremt alle følgende betingelser er opfyldte:

  • du arbejder mindst halvdelen af din arbejdstid i Sverige indenfor enhver tre-måneders periode for en svensk arbejdsgiver eller for en arbejdsgiver med fast driftssted i Sverige og dit arbejde i Sverige er udført ved det faste driftssted
  • du arbejder på din bopæl i Danmark, på tjenesterejser eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter
  • når du arbejder i et andet land skal arbejdet være tjenesterejser eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter.

Andre forhold som indgår i aftalen er fradrag for udgifter for kørsel over Øresundsbroen og fradrag for pensionsopsparing.

 

Arbejde om bord på tog mellem Danmark og Sverige

Bor du i Danmark og arbejder om bord på tog, som kun kører mellem Danmark og Sverige, skal du betale skat i Danmark.

Hvis din arbejdsgiver er svensk, skal du også betale skat i Sverige af samme indkomst. Du skal altid medregne din svenske indkomst i det danske oplysningsskema. Betaler du skat i begge lande, er det Danmark, der skal tage hensyn til den skat, du har betalt i Sverige.

 

Bestyrelseshonorar

Du skal betale skat i Danmark, hvis du modtager udbetaling for bestyrelsesarbejde (bestyrelseshonorar) i et selskab i et andet nordisk land. Indkomsten kan også beskattes i det land hvor selskabet er hjemmehørende. Dette gælder, uanset hvor arbejdet er udført.

Har du betalt skat i begge lande er det Danmark der i skatteberegningen, skal tage hensyn til den skat, du har betalt i det andet nordiske land. Nedslaget kan højst udgøre et beløb, som modsvarer den danske skat, som beregnes af den indkomst du har modtaget.

 

Social sikring

Der findes specielle regler som bestemmer hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte borger.dk eller tilsvarende sociale myndighed, i det land hvor du arbejder for mere information.  

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige