Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Danmark for en privat arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder i Danmark for en privat arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst.

Se her hvis du har en offentlig arbejdsgiver, arbejder som sømand, flyvende personel eller arbejder på dansk kontinentalsokkel.

Din arbejdsgiver er fra Danmark

Du skal betale skat af din lønindkomst i Danmark som er optjent i Danmark.

Arbejder du på et hjemmekontor eller et andet sted i det land du bor i, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i dit bopælsland. Dette gælder for alt udført arbejde i det land du bor i afhængig af om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor Danmark, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i det land du bor i.

Der findes visse undtagelser, se nedenfor under afsnittet ”Særregler”.

Beregning af dansk skat se, Eksempler på skatteberegning

Din arbejdsgiver er fra et andet land end Danmark

Du skal betale skat til Danmark, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • du opholder dig i mere end 183 dage i Danmark indenfor enhver 12-måneders periode
  • din arbejdsgiver har fast driftssted i Danmark
  • du er udlejet til at arbejde i en virksomhed i Danmark

Du skal betale skat i dit bopælsland, såfremt ingen af ovenstående betingelser er opfyldt.

Hvis du opfylder en af betingelserne ovenfor er du skattepligtig i Danmark og for den del af lønnen der er optjent der.

Arbejder du hjemmefra eller et andet sted i det land du bor i, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i dit bopælsland. Dette gælder for den del af arbejdet der er udført i dit bopælsland uanset om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor Danmark skal lønnen for den del af arbejder bare beskattes i det land du bor i med mindre du rejser til arbejdsgiverens hjemland. Udfører du arbejde i arbejdsgivers hjemland, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes der.

Der findes visse undtagelser. Se nedenfor under afsnittet ”Særregler”.

 

Særregler

Grænsegængerregler

Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Danmark, kan du være omfattet af grænsegængerreglen. Opfylder du betingelserne, kan du opnå fradrag for renteudgifter og pensionsordninger. Information om grænsegængerreglen kan ses på skat.dk

 

Øresundsforbindelsen

Bor du i Sverige og arbejder med vedligeholdelse og drift af Øresundsforbindelsen, betaler du skat af lønindkomsten i Sverige, selv om du har udført arbejdet i Danmark.

 

Dansk-svensk aftale om visse skattespørgsmål

Bor du i Sverige og hovedsagelig arbejder i Danmark findes der en aftale mellem Danmark og Sverige, som regulerer visse skattespørgsmål.

 

Beskatning i Danmark ved arbejde udført i Sverige eller i et andet land

Du skal kun betale skat i Danmark af løn ved arbejde, der udføres i Sverige eller andre lande, såfremt alle følgende betingelser er opfyldt:

  • du arbejder mindst halvdelen af din arbejdstid i Danmark indenfor enhver tre-måneders periode for en dansk arbejdsgiver eller en arbejdsgiver med fast driftssted i Danmark, og dit arbejde i Danmark er udført ved det faste driftssted
  • du arbejder på din bopæl i Sverige, på tjenesterejser eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter
  • når du arbejder i et andet land, skal arbejdet være tjenesterejser eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter

Andre forhold som indgår i aftalen er fradrag for kørsel over Øresundsbroen og fradrag for pensionsopsparing.

Arbejde om bord på tog mellem Danmark og Sverige

Bor du i Sverige og arbejder om bord på tog, som kun kører mellem Sverige og Danmark, skal du betale skat i Sverige. Hvis din arbejdsgiver er dansk, skal du også betale skat i Danmark af samme indkomst.

Du skal altid medregne din danske lønindkomst i dit oplysningsskema i Danmark. Betaler du skat i begge lande, er det Sverige, der i skatteberegningen, skal tage hensyn til den skat, du har betalt i Danmark.

 

Bestyrelseshonorar

Du skal betale skat i Danmark, hvis du bor i et andet nordisk land og modtager udbetaling for bestyrelsesarbejde (bestyrelseshonorar) fra et dansk selskab. Dette gælder, uanset hvor arbejdet er udført. Indkomsten kan også være skattepligtig i bopælslandet.

Du skal altid medregne din udenlandske indkomst i dit oplysningsskema i bopælslandet. Betaler du skat i begge lande, er det bopælslandet, der i skatteberegningen, skal tage hensyn til den skat du har betalt i Danmark.

 

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte borger.dk eller tilsvarende myndighed i det land, hvor du er bosat i for mere information. 

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige