Bor du i Danmark og arbejder i et andet nordisk land for en offentlig arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som er bor i Danmark, og arbejder i et andet nordisk land for en offentlig arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst.

Definition på "offentlig arbejdsgiver"

Du anses for at have en offentlig arbejdsgiver, når du er ansat af staten, en region, en kommune eller en offentligretlig institution, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighed i de øvrige nordiske lande. Statslige universiteter og højskoler i andre lande end Finland, anses som offentlige arbejdsgivere. De finske universiteter anses som private arbejdsgivere. Et aktieselskab som ejes af staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbejdsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbejdsgiver, når virksomheden anses som en driftsvirksomhed.

Se her hvis du ikke har en offentlig arbejdsgiver. - "Bor du i Danmark og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver?".

Dansk offentlig arbejdsgiver

Arbejder du i et andet nordisk land for en dansk offentlig arbejdsgiver, skal lønnen kun beskattes i Danmark.

Offentlig arbejdsgiver som er hjemmehørende i et andet nordisk land

Arbejder du i et nordisk land for en offentlig arbejdsgiver som er hjemmehørende i det land, hvor du arbejder, skal lønnen beskattes der. Hvis du derimod udfører arbejdet helt eller delvis i Danmark, så beskattes du normalt for den del her.

Beskatning i Danmark

Når du bor i Danmark, er du fuldt skattepligtig i Danmark og skal i dit oplysningsskema medregne alle indkomster både fra Danmark og fra udlandet.

Dobbeltbeskatningen af den udenlandske indkomst ophæves ved, at Danmark nedsætter den danske skat med den del af skatten, der vedrører den udenlandske indkomst.

Du skal hvert år oplyse dine indkomster og fradrag. I nogle tilfælde får du en automatisk årsopgørelse, og i andre tilfælde skal du selv udfylde et oplysningskema for at få en korrekt årsopgørelse. Du kan oplyse på skat.dk/tastselv, hvor du kan logge på med NemID eller TastSelv-kode.

Når du har indtægter fra udlandet, får du et oplysningskema med et afsnit til de udenlandske forhold. Her skal du oplyse dine indkomster og fradrag fra udlandet. .

Du skal medregne din indkomst fra din udenlandske arbejdsgiver og fradrag, der knytter sig til lønindkomsten, fx befordringsfradrag. Dette kan også gøres på skat.dk/tastselv.

Læs mere under punktet Generel information – Oplysningskema eller på skat.dk – Bor du i Danmark og arbejder i udlandet.

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige