Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i Danmark og arbejder i et andet nordisk land som artist eller idrætsudøver?

Dette gælder for dig, som er bor i Danmark, og arbejder som artist eller idrætsudøver i et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst. 

Beskatning i arbejdslandet

Hvis du arbejder som artist eller idrætsudøver i et andet nordisk land, skal du normalt betale skat i arbejdslandet.

Beskatning i Danmark

Når du bor i Danmark, er du fuldt skattepligtig i Danmark og skal i dit oplysningsskema medregne alle indkomster både fra Danmark og fra udlandet.

Indtægten er også skattepligtig i Danmark, og den skal medregnes i det danske oplysningsskema. For at undgå dobbeltbeskatning kan du få nedslag (credit) i den danske skat for den skat, som er betalt i det andet land. Nedslaget er begrænset til den forholdsmæssige del af den danske skat, som falder på indtægten fra udlandet.

Du skal hvert år oplyse dine indkomster og fradrag. I nogle tilfælde får du en automatisk årsopgørelse, og i andre tilfælde skal du selv udfylde et oplysningsskema for at få en korrekt årsopgørelse. Du kan oplyse på skat.dk/tastselv, hvor du kan logge på med NemID eller TastSelv-kode.

Når du har indtægter fra udlandet, får du et oplysningsskema med et afsnit til de udenlandske forhold.

Her skal du oplyse dine indkomster og fradrag fra udlandet, da Skattestyrelsen ikke får indberetninger fra udlandet.

Du skal medregne din indkomst fra din udenlandske arbejdsgiver og fradrag, der knytter sig til lønindkomsten, fx befordringsfradrag. Dette kan også gøres på skat.dk/tastselv.

Læs mere under punktet Generel information – Oplysningsskema eller på skat.dk – Bor du i Danmark og arbejder i udlandet.

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige
Menu
 
All the countries logos