Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Danmark som artist eller idrætsudøver?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder som artist eller idrætsudøver i Danmark. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst. 

Beskatning i Danmark

Bor du i andet nordisk land og arbejder i Danmark som artist eller idrætsudøver, betaler du normalt skat i Danmark.

Du skal henvende dig til Skattestyrelsen i Danmark for at få et skattepersonnummer og et skattekort. Du skal indsende oplysningsskema til Danmark.

Der findes ikke særlige beskatningsregler. Reglerne er således de samme, som under afsnittet om "Bor i et andet nordisk land og arbejder i Danmark for en privat arbejdsgiver".

Begrænset skattepligtig

Du er begrænset skattepligtig til Danmark, når du arbejder i Danmark som artist eller idrætsudøver, og du bor i et andet land.

Fuldt skattepligtig

Du kan være fuldt skattepligtig til Danmark, hvis du har en bolig til rådighed i Danmark, eller overnatter her så mange dage, at du bliver skattepligtig ud fra regler om ophold. Se under afsnittet "Generel information - Fuld skattepligt". Du beskattes af din lønindkomst efter de almindelige regler.

Beskatning i bopælslandet

Du er fortsat fuldt skattepligtig i dit bopælsland.

Du skal oplyse indkomsten i bopælslandet. Hvis du beskattes både i Danmark og bopælslandet skal bopælslandet tage hensyn til at beløbet er beskattet i Danmark

Grænsegængerregler

Grænsegængerreglen mellem Sverige og Danmark er ophørt. Der findes dog en overgangsregel for grænsegængere der den 1. januar 1997 opfyldte og fortsat opfylder vilkårene for at være omfattet af reglen.

Der findes tillige en ny grænsegængerregel i intern dansk skattelovgivning. Denne regel medfører at en begrænset skattepligtig beskattes efter reglerne for fuldt skattepligtige.

Se under afsnittet "Begrænset skattepligtige" 

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige
Menu
 
All the countries logos