Bor du i Danmark og ejer ejendom i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Danmark og ejer fast ejendom i et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatning af fast ejendom.

Fast ejendom i andet nordisk land

Ejer du fast ejendom i et andet nordisk land, er du skattepligtig af ejendommen i Danmark. I Danmark skal både ejendomsværdien og indtægten opgøres efter danske regler. Det gælder, uanset hvordan ejendommen beskattes i udlandet.

Ejendomsværdien

Der skal altid fastsættes en værdi på ejendommen, du ejer i udlandet. Der kan tages udgangspunkt i salgsværdien, der hvor ejendommen er beliggende. Skattestyrelsen skal have oplysninger om, hvad slags ejendom det er (fritidsejendom, grund mv.), hvilket land den ligger i, hvornår den er købt (dato), købesum og den nuværende salgsværdi. Du kan se hvilke oplysninger der skal oplyses på blanket 04.053.

Ejendomsværdien lægges til grund ved beregning af ejendomsværdiskatten. Ejendomsværdiskatten udgør som hovedregel 10 promille af den opgjorte ejendomsværdi. Mere information findes på skat.dk.

Såfremt der er betalt en tilsvarende skat i landet boligen ligger i, kan denne skat trækkes fra i den danske ejendomsværdiskat. Fradragsbeløbet kan ikke overstige den i Danmark beregnede ejendomsværdiskat.

Indtægt ved udlejning

Udlejer du boligen i udlandet, skal beskatning af lejeindtægten også ske efter danske regler. Lejeindtægter og driftsudgifter skal oplyses på samme måde som for ejendomme beliggende i Danmark.

Har du betalt skat af lejeindtægten i landet, hvor boligen er beliggende, kan du få credit (nedslag) i dansk skat for den skat som du har betalt i det andet land. Nedslaget kan ikke overstige den forholdsmæssige del af den danske skat, som vedrører indtægten i udlandet.

Fortjeneste ved salg af udlejningsejendom

Fortjeneste ved salg af fast ejendom i et andet nordisk land er skattepligtig i Danmark efter de danske skatteregler. Tab ved salg af fast ejendom i et andet nordisk land er fradragsberettiget, hvis fortjenesten vil være skattepligtig.

Beskattes du af fortjenesten ved salget i Danmark, kan du anmode om nedslag i den danske skat, for den skat du har betalt på fortjenesten i det andet nordiske land. Nedslaget i skat kan ikke overstige den forholdsmæssige del af den danske skat, der vedrører indtægten i udlandet.

Har du ejet og brugt (beboet) ejendommen, således at du opfylder vilkårene for skattefri fortjeneste ved salg af boligen, er fortjenesten skattefri i Danmark. Du kan derfor ikke få nedslag for en evt. skat, som du har betalt i et andet nordisk land på fortjenesten. Du kan heller ikke få fradrag, hvis du har tab.

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige