Bor du i Danmark og har renteindtægter/renteudgifter fra et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Danmark og har renteindtægter/renteudgifter fra et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatning af disse indkomster.

Renteindtægter

Renteindtægter, som du modtager fra et andet nordisk land, er skattepligtige i Danmark på samme måde som renteindtægter fra en dansk udbetaler.

Ved renter menes indtægter af fordringer, herunder renter på indeståender i bank mm og obligationer.

Har du fået trukket skat på renter i et andet nordisk land, kan du anmode om tilbagebetaling af den betalte skat. Kontakt skattemyndigheden eller banken i udbetalingslandet.

Renteindtægterne beskattes som kapitalindkomst og medtages i den almindelige skatteberegning.

Du skal oplyse renteindtægter og renteudgifter på skat.dk i TastSelv under udenlandsk indkomst. Du kan logge på med NemID eller indsende "oplysningsskema for udenlandsk indkomst "Blanket 04.012.

Renteudgifter

Da du har bopæl i Danmark har du fradragsret for renteudgifter på lån, dette gælder også renter af udenlandske lån.

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige