Bor du i et andet nordisk land og har renteindtægter/renteudgifter i Danmark?

Dette gælder for dig, som har renteindtægter/renteudgifter i Danmark og bor i et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatning af disse indkomster/udgifter.

Renteindtægter

Bor du i et andet nordisk land, er renteindtægterne fra en dansk udbetaler ikke skattepligtige i Danmark.

Ved renter menes indtægter af fordringer, herunder renter på indeståender i bank mm og obligationer.

Renteudgifter

Som begrænset skattepligtig af lønindtægt har du ikke fradragsret for renteudgifter i Danmark. Såfremt du opfylder betingelserne i Grænsegængerreglen, kan du dog få fradrag for renteudgifter. Se afsnittet om "Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Danmark for en privat arbejdsgiver"- Grænsegængerreglen.

Såfremt du er begrænset skattepligtig af ejendom i Danmark, kan du fratrække renteudgifterne. 

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige