Bor du i Danmark og skal udføre arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Danmark og som skal udføre arbejde som selvstændig i et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst.

Indkomstskat

Beskatning i Danmark

Du skal oplyse og betale skat af hele din virksomhed i Danmark. Indkomsten skal opgøres efter danske regler. Det betyder at du også skal oplyse den del af virksomhedens resultat, som er optjent og oplyst i et andet nordisk land.

Hvis du skal betale skat i et andet nordisk land, kan du få nedslag (credit) for den i det nordiske land betalte skat. Nedslaget kan ikke overstige, den skat der bliver beregnet af din udenlandske indkomst i Danmark.

Du skal oplyse på skat.dk.

Skattepligt i et andet nordisk land, hvor du driver virksomhed

Du beskattes af selvstændig virksomhed i et andet nordisk land, hvis din virksomhed har fast driftssted der. Kun den del af virksomhedens resultat, der kan henføres til det faste driftssted kan beskattes der. Beskatningen i et andet nordisk land sker efter landets interne regler.

En definition på begrebet fast driftssted findes under rubrikken "Generel information/fast driftssted".

Er du f.eks. læge, revisor, ingeniør eller konsulent (såkaldt frit erhverv), har arbejdslandet eventuelt også ret til at beskatte dig, når du har opholdt dig i mere end 183 dage i løbet af en periode på 12 måneder, selv om der ikke foreligger fast driftssted.

For mere information om beskatning i et andet nordisk land se under rubrikken og klik på aktuelt land nederst på siden.

Sociale afgifter

Der findes specielle regler, som bestemmer, hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte borger.dk i Danmark eller tilsvarende myndighed i det land, du skal udføre arbejde i for mere information.

Moms

Hvis du driver selvstændig virksomhed i et andet nordisk land, skal du eventuelt registreres for moms efter det andet lands momsregler. For mere information om det andet lands momsregler klik på aktuelt land nederst på siden.

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige