Bor du i Danmark og modtager sociale ydelser fra et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Danmark og som modtager sociale ydelser fra et andet nordisk land. Informationen omhandler kun beskatning af disse sociale ydelser. Modtager du pension fra et andet nordisk land, se pension.

Beskatning i udbetalingslandet

Sociale ydelser, der udbetales fra et andet nordisk land, kan være skattepligtigt der.

Beskatning i Danmark

Sociale ydelser, som udbetales fra andre nordiske lande beskattes i Danmark. Du får nedslag (credit) for den skat du har betalt i udbetalingslandet, dog højst med et nedslag på den skat, der falder på den udenlandske sociale ydelse.

Du skal oplyse indkomsten i Danmark via TastSelv på skat.dk eller indsende "Oplysningsskema for udenlandsk indkomst - Blanket 04.012"

Betaling af skat

Hvis du skal betale skat i Danmark af den sociale ydelse fra et andet nordisk land, indeholder udbetaleren ikke dansk skat af ydelsen. Du skal selv sørge for at blive forskudsregistreret med indkomsten ved henvendelse til Skattestyrelsen. Skatten kan enten opkræves via din forskudsopgørelse igennem dine danske indkomster eller som B-skat. Indkomsten skal, når året er omme, medregnes i det danske oplysningsskema.

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige