Bor du i Danmark og er ansat som flyvende personel i andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Danmark, og som er ansat i et andet nordisk land i et nordisk flyselskab for at udføre arbejde om bord på fly. Informationen gælder kun beskatning af denne arbejdsindkomst.

Beskatning i det land hvor du er ansat

Lønindkomsten er fritaget for beskatning i det land, hvor du er ansat. Dette gælder både ved flyvning i indenrigstrafik og ved international trafik.

Beskatning i Danmark

Lønindkomsten er skattepligtig i Danmark. Har du fået udbetalt godtgørelse, som skal dække udgifter i forbindelse med dit arbejde, er det reglerne i Danmark, som gælder ved beregning af, hvilken del af disse godtgørelser, der er skattefrie.

Du skal medregne lønindkomsten og skattepligtige godtgørelser i dit danske oplysningsskema.

Social sikring

Der findes specielle regler som bestemmer hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte borger.dk i Danmark eller tilsvarende sociale myndighed i det land du er ansat, for mere information.

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige