Bor du i Danmark og arbejder om bord på et skib som er registreret i et andet nordisk land og som sejler i international trafik?

Dette gælder for dig, som bor i Danmark, og arbejder om bord på et skib, som er registreret i et andet nordisk land, og som sejler i international trafik. Informationen gælder kun beskatningen af denne arbejdsindkomst.

International trafik

Med international trafik menes her transport med skib, undtagen hvis skibet blot sejler mellem steder i ét nordisk land.

Beskatning i et andet nordisk land

Lønnen kan beskattes i det nordiske land, hvor skibet er registreret.

Når du arbejder på et skib, som befragtes på såkaldt bareboat basis af et rederi i et andet nordisk land, kan lønnen beskattes i det land, hvor rederiet er hjemmehørende.

Beskatning i Danmark

Lønindkomst optjent på et udenlandsk skib er også skattepligtig i Danmark og skal medregnes i dit danske oplysningsskema.

Dobbeltbeskatning undgås ved, at du kan anmode om nedslag i den danske skat, for den skat der er betalt i det andet nordiske land (creditfradrag). Fradraget er begrænset til den danske skat af din udenlandske indkomst. 

Du finder mere information om beskatning af indkomst optjent om bord på skib som har opgaver på norsk kontinentalsokkel under rubrikken "Bor du i Danmark og arbejder på norsk kontinentalsokkel?"

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer i hvilket land du skal være socialt sikret. Du bør kontakte borger.dk i Danmark eller tilsvarende sociale myndighed i det land, hvor skibet er registreret, for mere information.

 

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige