Bor du i Danmark og arbejder på norsk kontinentalsokkel?

Dette gælder for dig, som bor i Danmark og modtager løn fra en arbejdsgiver, som driver virksomhed på norsk kontinentalsokkel. Informationen gælder kun beskatningen af lønindkomst på norsk sokkel.

Beskatning i Norge

Lønindkomsten er skattepligtig i Norge, hvis du arbejder på norsk sokkel i mere end 30 dage i løbet af en 12-måneders periode og arbejdsgiverens opgave knytter sig til forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter. Dette gælder også for løn for arbejde udført om bord på et fartøj som udfører arbejde i tilknytning til forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter på norsk kontinentalsokkel.

30-dagesreglen gælder ikke når du arbejder om bord på et skib, som anvendes til transport af personel eller forsyninger, eller om bord på bugserbåde, forsyningsfartøjer og andre hjælpefartøjer, og hvor den der anvender skibet er hjemmehørende i et nordisk land. I disse tilfælde er lønnen skattepligtig i det nordiske land, hvori den der anvender skibet er hjemmehørende. Er den som anvender skibet hjemmehørende i et land udenfor Norden, gælder 30-dagesreglen.  

Beskatning i Danmark

Lønindkomsten ved arbejde på norsk sokkel er skattepligtig i Danmark og skal medregnes i det danske oplysningsskema. Er lønindkomsten skattepligtig i Norge efter 30-dagesreglen, kan du anmode om skattenedsættelse i Danmark, således at der ikke beregnes dansk skat af den indkomst, der kan beskattes i Norge. Hvis lønindkomsten, der er optjent om bord på skib, der anvendes til transport af personel eller forsyninger eller om bord på hjælpefartøjer, er skattepligtig i et andet nordisk land, kan du anmode om fradrag i den danske skat, for den skat som du har betalt i det andet land (Creditlempelse). Fradraget er begrænset til den danske skat af din udenlandske indkomst.

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte borger.dk i Danmark eller NAV i Norge for mere information.

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige