Fuld skattepligt

Fuldt skattepligtige er personer, der

  • har bopæl her i landet,
  • opholder sig her i landet i mindst 6 måneder i sammenhæng,
  • er danske statsborgere på danske fartøj, eller
  • er udsendt af den danske stat, en region eller en kommune til tjeneste uden for landet.

Hvis den fulde skattepligt ophører i forbindelse med fraflytning til udlandet, kan der eventuelt være begrænset skattepligt. Læs mere under emnet ”begrænset skattepligt”

Bor i Danmark

Når du er fuldt skattepligtig til Danmark, skal du oplyse om alle indkomster og fradrag, uanset om de kommer fra Danmark eller udlandet. Du udfylder oplysningsskema digitalt på skat.dk/tastselv. Oplysningsskemaet indeholder et afsnit til de udenlandske forhold.

Har du kun dansk indkomst modtager du i de fleste tilfælde en Årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema.

Hovedreglen er, at lønindkomst skal beskattes i arbejdslandet.

Der gælder dog særlige regler for søfolk, personale ombord på fly i international trafik, personer der arbejder med driften af Øresundsforbindelsen, og for personer der er offentligt ansat. Hvis du tilhører en af de persongrupper, bør du henvende dig til Skattestyrelsen for at få at vide, hvordan du skal forholde dig.

Ophold i mindst 6 måneder

For at ophold i Danmark medfører fuld skattepligt, skal der være tale om et sammenhængende ophold på 6 måneder. I 6-måneders opholdet medregnes kortvarige ophold i udlandet pga. ferier eller lignende.

Søfolk

Danske statsborgere, der uden at have bopæl eller ophold i Danmark, opholder sig varigt på danske skibe er fuldt skattepligtig til Danmark.

Udsendt af den danske stat, region eller kommune

Personer, der er udsendt af den danske stat, region eller kommune til tjeneste udenfor landet vil fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark.