Begrænset skattepligt

Er du ikke skattemæssig bosat i Danmark, kan du alligevel være skattepligtig i Danmark af visse typer indkomster og formue med tilknytning til Danmark, såkaldt begrænset skattepligt.

Begrænset skattepligt  - Løn

Du er begrænset skattepligtig til Danmark, når du arbejder i Danmark for en dansk arbejdsgiver samtidig med, at du bor i et andet land. Din lønindkomst fra den danske arbejdsgiver beskattes i Danmark, når arbejdet er udført her. Hjemmearbejde skal beskattes i bopælslandet (særlige regler gælder for Sverige, vælg Sverige nedenfor). Du er fortsat fuldt skattepligtig i dit bopælsland.

Hovedreglen er, at lønindkomst bliver beskattet i arbejdslandet.

Det gælder dog andre regler for:

  • søfolk
  • personale ombord på fly i international trafik
  • personer der arbejder med drift af Øresundsforbindelsen, og personer der arbejder på togene eller færgerne mellem Danmark og Sverige.

Hvis du tilhører en af de persongrupper, skal du henvende dig til Skattestyrelsen for at få at vide, hvordan du skal forholde dig – du finder kontaktinformationer her:

Kontakt Skattestyrelsen

Begrænset skattepligt - andre områder

Den begrænsede skattepligt omfatter også,

  • fortjeneste ved salg af fast ejendom, som er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven
  • indtægt ved udlejning af fast ejendom (læs mere om udlejningsejendomme)
  • udbytteindtægter og afståelsessummer, hvori der ikke ved udbetalingen  er indeholdt udbytteskat

Oplysningsskemaet

Som begrænset skattepligtig til Danmark af lønindkomst får du automatisk en årsopgørelse. Se mere under afsnittet ”Årsopgørelse”

Hvis du er begrænset skattepligtig til Danmark af andet end løn, skal du udfylde et oplysningsskema. Det kan du gøre på skat.dk/tastselv eller ved at indsende oplysningsskema for begrænset skattepligtige – blanket 04.009.

I Danmark er arbejdsgivere forpligtede til at oplyse de danske skattemyndigheder om størrelsen af indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag m.m., udbetalt løn og værdien af visse personalegoder.

Du kan finde de oplysninger, der er indberettet til Skattestyrelsen i TastSelv under fanen ”Skatteoplysninger".