Skattekort

Når du er skattepligtig i Danmark får du trukket skat ved hver udbetaling af løn, pension osv.

Alle skattepligtige har et dansk personnummer, en forskudsopgørelse og et skattekort. Skattekortet er elektronisk og du finder det på TastSelv på skat.dk.

Begrænset skattepligtige får et skattepersonnummer.

Forskudsopgørelsen viser dine forventede indkomster og fradrag og en samlet beregnet skat, inklusiv arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent. For lønmodtagere, pensionister osv., viser forskudsopgørelsen en trækprocent og et månedsfradrag. De to oplysninger kaldes tilsammen for et skattekort. Et månedsfradrag er et fribeløb, du ikke skal betale skat af. Månedsfradraget ”trækkes fra” din løn efter arbejdsmarkedsbidrag, inden skatten beregnes ved hjælp af trækprocenten. Trækprocenten er den procent, der skal betales i A-skat, når fradraget er trukket fra lønnen. Din samlede skat udgør de 8 procent i arbejdsmarkedsbidrag og den beregnede A-skat tilsammen.

Er du Selvstændigt erhvervsdrivende får en forskudsopgørelse med den skat, de løbende skal betale gennem året. Ligesom for lønmodtagere beregnes arbejdsmarkedsbidrag med 8 procent som sammen med den øvrige beregnede skat, udgør den samlede skat der skal betales. Selvstændigt erhvervsdrivende betaler denne samlede B-skat over 10 gange i månederne januar – maj og juli – november.

Det danske skatteår er kalenderåret. Skatten beregnes altså af den indkomst, du har haft i løbet af et kalenderår. Indkomstskatten betales i løbet af året ved, at arbejdsgiveren/den der udbetaler, trækker skat i hver udbetaling af løn osv. Skatten som udbetaleren har trukket bliver betalt til Skattestyrelsen som en foreløbig skat.

Sådan ansøger du om skattepersonnummer og skattekort

Når du har en underskrevet arbejdskontrakt eller skal have udbetaling af pension osv. skal du ansøge om et skattepersonnummer og skattekort.

Du kan indsende via en digital ansøgning eller ved at udfylde blanket 04.063, som du sender til Skattestyrelsen, sammen med en kopi af dit pas og din kontrakt fra din arbejdsgiver. Har du ikke et pas, kan du sende en kopi af dine identifikationspapirer.

Du skal være opmærksom på at en aftale om en tilknytning til et vikarbureau i denne henseende ikke anses som en arbejdskontrakt. Som vikar får du først skattepersonnummer og skattekort når du konkret begynder et job for vikarbureauet, og kan sende en kopi af en arbejdsseddel til Skattestyrelsen.

Hvilken slags dokumentation der kræves når du ansøger om skattepersonnummer og skattekort første gang, afhænger af hvor du kommer fra:

Nordiske statsborgere

  • Blanket 04.063 Oplysninger til brug for et skattekort og dansk skattepersonnummer – lønmodtagere, udfyldt i alle rubrikker.
  • Kopi af billedsiden i dit pas, eller IDkort som viser billede, navn, fødselsdato og år, køn, statsborgerskab og fødeland. Hvis du er gift skal du indsende en kopi af din vielsesattest.

Statsborgere fra andre lande i EU/EØS og Schweiz

  • Blanket 04.063 Oplysninger til brug for et skattekort og dansk skattepersonnummer – lønmodtagere, udfyldt i alle rubrikker.
  • Kopi af billedsiden i dit pas, eller IDkort som viser billede, navn, fødselsdato og år, køn, statsborgerskab og fødeland. Hvis du er gift skal du indsende en kopi af din vielsesattest.

Statsborgere fra andre lande udenfor EU/EØS og Schweiz

  • Blanket 04.063 Oplysninger til brug for et skattekort og dansk skattepersonnummer – lønmodtagere, udfyldt i alle rubrikker.
  • Kopi af billedsiden i dit pas, eller IDkort som viser billede, navn, fødselsdato og år, køn, statsborgerskab og fødeland. Hvis du er gift skal du indsende en kopi af din vielsesattest. og eventuel vielsesattest.
  • Hvis du ikke er statsborger i Norden, EU eller Schweiz skal du ved arbejde i Danmark have en dansk arbejdstilladelse, se nyidanmark

Når du har fået dansk skattepersonnummer og forskudsopgørelse, er dit eSkattekort tilgængeligt. Din udbetaler skal selv hente eSkattekortet elektronisk hos Skattestyrelsen.

Ophør af skattepligt i Danmark

Hvis din indkomst fra Danmark ophører, skal du ringe eller sende en mail til Skattestyrelsen om ophørsdatoen. Så registreres din skattepligts ophørsdato.

Forskudsskat ved arbejde i et andet nordisk land og overførsel af skat. (Trækaftalen)

Hvis du er ansat af en arbejdsgiver i dit bopælsland men udfører arbejdet i et andet nordisk land end det du er bosat i skal du eller din arbejdsgiver sende blanket NT 1 eller NT 2 til Skattemyndighederne. Dette skal gøres for at sikre at forskudsskatten betales til rette land. Blanket NT 1 skal benyttes når beskatning skal ske til det land hvor du er bosat. F.eks. hvis dit ophold ikke overstiger 183 dage i arbejdslandet. Blanket NT 2 skal benyttes når beskatning skal ske i arbejdslandet, hvis din arbejdsgiver har fast driftssted i arbejdslandet og, i visse lande, hvis der er tale om arbejdsudleje.

I nogle tilfælde kan skatteforvaltningerne dog overføre skat landende imellem efter den såkaldte trækaftale. Aftalen indebærer at hvis skat for en lønindkomst indeholdes i et nordisk land men indkomsten skal beskattes i et andet nordisk land så kan det første land overføre skatten til det andet land. Den overførte skat anses altid for at være betalt i rette tid og du undgår at betale renter mm af det overførte skattebeløb. I tilfælde af at den overførte skat ikke fuldt ud dækker skatten i det andet land må du selv indbetale det resterende beløb og eventuelle renter mm af den del.