Býrð þú í Danmörku og vinnur á norsku landgrunni?

Þessar upplýsingar eiga við þig sem ert búsettur í Danmörku og þiggur laun frá launagreiðanda sem stundar starfsemi á norsku landgrunni. Upplýsingarnar eiga eingöngu við um skattlagningu af launatekjum á norsku landgrunni.

Skattlagning í Noregi

Þú ert skattlagður í Noregi ef þú vinnur á norsku landgrunni lengur en 30 daga á 12 mánaða tímabili og ef vinnuveitandinn stundar starfsemi í tengslum við undirbúningskönnun, rannsóknir eða hagnýtingu kolvetnisauðlinda.  Sama gildir um laun fyrir vinnu um borð í skipi sem notað er við starfsemi í tengslum við undirbúningskönnun, rannsóknir eða hagnýtingu kolvetnisauðlinda á norsku landgrunni.

30-daga reglan á ekki við þegar þú starfar um borð í skipi sem notað er til flutninga á mannafla eða búnaði, eða um borð í dráttarbát,  birgðaskipi eða öðrum aðstoðarskipum og sá sem notar skipið er búsettur í einhverju Norðurlandanna. Í slíkum tilvikum eru launin skattskyld í því norræna landi sem sá sem notar skipið er búsettur.  Ef sá sem notar skipið er búsettur í landi utan Norðurlandanna, gildir 30-daga reglan.

Skattlagning í Danmörku

Launatekjur sem aflað er á norsku skattgrunni eru skattskyldar í Danmörku og það á að gefa þær upp í danska skattframtalinu. Ef launin eru skattskyld í Noregi samkvæmt 30-daga reglunni, getur þú óskað eftir skattalækkun í Danmörku þannig að ekki reiknist danskur skattur á þær tekjur sem skattlagðar eru í Noregi. Þegar launatekjur sem aflað er um borð í skipi sem notað er við flutninga á mannafla eða búnaði, eða um borð í öðrum aðstoðarskipum, eru skattskyldar í öðru norrænu landi, getur þú krafist frádráttar af danska skattinum með þeim skatti sem þú hefur greitt í hinu landinu (kreditfrádráttur). Frádrátturinn er takmarkaður við danska skattinn af erlendu tekjunum.

Almannatryggingar

Það eru í gildi sérstakar reglur sem kveða á um hvar þú skulir vera tryggður. Þú þarft að hafa samband við borger.dk í Danmörku eða NAV i Noregi til að fá nánari upplýsingar.

Veldu hitt landi hr:   Ísland | Noregur | Finnland | Svíþjóð