Bor du i Danmark og arbeider som artist eller idrettsutøver i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Danmark og arbeider som artist eller idrettsutøver i et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattlegging av lønnsinntekt. 

Skattlegging i arbeidslandet

Bor du i Danmark og arbeider som artist eller idrettsutøver i et annet nordisk land, skal du vanligvis betale skatt i arbeidslandet.

Skattlegging i Danmark

Når du bor i Danmark, er du fullt skattepliktig i Danmark og du skal ta med alle inntekter både fra Danmark og utlandet i din skattemelding.

Inntekten er også skattepliktig i Danmark og du skal alltid føre den opp i den danske skattemeldingen. For å unngå dobbeltbeskatning kan du kreve et fradrag i danske skatt for den inntektsskatt som er betalt i det andre landet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den forholdsmessige del av den danske skatten som faller på inntekten i utlandet.

Du må sende inn en skattemelding med opplysninger om dine inntekter og fradrag hvert år. I noen tilfeller får du automatisk tilsendt et skatteoppgjør (”årsopgørelse”). I andre tilfeller må du selv fylle ut en skattemelding for å få et korrekt skatteoppgjør. Du kan levere skattemeldingen på skatt.dk/tastselv der du kan logge inn med NemID eller TastSelv-kode.

Når du har inntekter fra utlandet, får du en utvidet skattemelding med egne poster for inntekter fra utlandet. Du må selv opplyse om dine utenlandske inntekter i postene på skattemeldingen da Skattestyrelsen ikke får innrapportert inntektsopplysninger fra utlandet.

Du må gi opplysninger om lønnsinntekten fra din utenlanske arbeidsgiver og eventuelle fradrag som knytter seg til lønnsinntekten, f.eks. reisefradrag. Dette kan du gjøre på skat.dk/tastselv.

For mer informasjon se "Generell informasjon - Skattemelding" eller skatt.dk – "Bor du i Danmark og arbejder i udlandet".

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige