Bor du i Danmark og får pensjon fra et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Danmark og får pensjon fra et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av den utenlandske pensjonen.

Får du andre trygdeytelser enn pensjon fra et annet nordisk land, se Trygdeytelser.

Skattlegging i Danmark

Du skal opplyse om hele pensjonen fra det andre landet i den danske skattemeldingen.

Du kan kreve et fradrag for den skatten som du har betalt i utbetalingslandet. Fradraget er begrenset til den danske skatten på den utenlandske pensjonen.

Husk å ta vare på dokumentasjon på at du har betalt skatt på pensjonen i utlandet.

Du skal opplyse om den utenlandske pensjonen i Danmark via TastSelv på skat.dk eller sende inn "Oplysningsskema for udenlandsk indkomst" Blankett 04.012.

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige