Bor du i et annet nordisk land og eier aksjer mv. i Danmark?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og eier aksjer mv. i danske selskaper. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av slike inntekter.

Aksjeutbytte
Skattlegging i bostedslandet

Aksjeutbyttet er skattepliktig i bostedslandet. Det skal gis fradrag i skatten i bostedslandet for den skatten som er betalt i Danmark.

Skattlegging i Danmark

Utbytte på aksjer i danske selskaper skattlegges også i Danmark. Det skal i utgangspunktet trekkes kildeskatt med 27 prosent. Etter den nordiske skatteavtalen skal kildeskatten i Danmark være 15 prosent. For mye trukket kildeskatt vil bli refundert dersom du dokumenterer at du er fullt skattepliktig i et annet nordisk land.

Du kan søke om refusjon av kildeskatt på skat.dk.

Gevinst ved salg av aksjer

Dette gjelder børsnoterte og unoterte aksjer, andeler i "anpartsselskaber " samt "investeringsforeningsbeviser".

Skattlegging i bostedslandet

Gevinst ved salg av aksjer skattlegges i bostedslandet etter de reglene som gjelder der. Personer som er begrenset skattepliktige i Danmark, er ikke skattepliktige i Danmark for gevinst ved salg av aksjer.

Skattlegging i Danmark

Du skal ikke betale skatt i Danmark av gevinster ved salg av aksjer hvis du ikke er fullt skattepliktig Danmark.

Særskilt om flytting fra Danmark

Flytter du fra Danmark - og din fulle skatteplikt opphører, eller du blir skattemessig bosatt i et annet nordisk land – er du skattepliktig for din urealiserte nettogevinst på aksjer mv. i det inntektsåret som du flytter. Disse reglene gjelder bare om du i løpet av de siste 10 årene har vært fullt eller begrenset skattepliktig for aksjegevinster i en eller flere perioder på til sammen minst 7 år.

Det kan gis utsettelse med betalingen av den beregnede skatten. Du skal levere skattemelding senest 1. juli i året etter utflyttingen. Du må sende inn et særskilt skjema hvert år, så lenge du har utsettelse med betalingen av skatten på dine urealiserte aksjer mv. For mer informasjon se skat.dk.

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige