Bor du i Danmark og har renteinntekter/rentekostnader i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Danmark og har renteinntekter/rentekostnader i et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av slike inntekter/kostnader.

Renteinntekter

Renteinntekter som du mottar fra et annet nordisk land, er skattepliktig i Danmark på samme måte som renteinntekter fra en dansk utbetaler.

Med renter menes inntekt av fordringer, herunder renter på innskudd i banker mv. og obligasjoner.

Er det trukket skatt på renter i et annet nordiske land, kan du kreve å få tilbakebetalt den skatt som er trukket. Ta kontakt med skattemyndighetene eller banken i utbetalingslandet.

Renteinntektene skattlegges som kapitalinntekt og tas med i den alminnelige skatteberegningen.

Du skal opplyse om renteinntekter og renteutgifter på skat.dk i TastSelv under utenlandsk inntekt. Du kan logge inn med NemID eller sende inn "Selvangivelse for udenlandsk indkomst" Blankett 04.012

Rentekostnader

Når du bor i Danmark har du fradragsrett for renter på lån. Dette gjelder også renter på utenlandske lån.

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige