Bor du i et annet nordisk land og har renteinntekter/rentekostnader i Danmark?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og har renteinntekter/rentekostnader i Danmark. Informasjonen gjelder bare beskatningen av slike inntekter/kostnader.

Renteinntekter

Når du bor i et annet nordisk land er renteinntekter fra en dansk utbetaler ikke skattepliktig i Danmark.

Med renter menes inntekt av fordringer, herunder renter på innskudd i banker og obligasjoner.

Rentekostnader

Når du er begrenset skattepliktig for lønnsinntekt, har du ikke fradragsrett for rentekostnader i Danmark. Oppfyller du betingelsene for å omfattes av grensegjengerregelen, kan du likevel få fradrag for rentekostnader. For mer informasjon Se under " Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Danmark for en privat arbeidsgiver". 

Når du er begrenset skattepliktig for inntekt av eiendom i Danmark, har du fradragsrett for rentekostnader. 

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige