Bor du i Danmark og skal arbeide som selvstendig næringsdrivende i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Danmark og som skal arbeide i et annet nordisk land som selvstendig næringsdrivende. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av denne inntekten.

Inntektsskatt

Skattlegging i Danmark

Du skal opplyse om overskuddet av hele din virksomhet i den danske skattemeldingen og betale skatt av hele overskuddet i Danmark. Inntekten skal fastsettes etter danske regler. Dette betyr at du i din danske skattemelding også skal opplyse om den delen av virksomhetens resultat som er opptjent i utlandet og som du har opplyst om i din skattemelding i et annet nordisk land.

Skal du betale skatt i et annet nordisk land, kan du få fradrag for den skatten som du har betalt i det andre nordiske landet. Fradraget kan ikke overstige den skatten som beregnes på din utenlandske inntekt i Danmark.

Du skal gi opplysningene i skattemeldingen på skat.dk

Skatteplikt i det land der du driver virksomhet

Du er skattepliktig for virksomhetsinntekt i det andre nordiske landet hvis du har fast driftssted der. Bare den del av virksomhetens resultat som kan henføres til det faste driftsstedet, kan skattlegges der. Skattleggingen i det andre landet skjer etter det landets interne regler.

Du finner en definisjon av begrepet fast driftssted under "Generell informasjon/Fast driftssted".

Er du f.eks lege, revisor, ingeniør eller konsulent (s.k. fritt yrke), blir du også skattepligtig i arbeidslandet når du har oppholdt deg der i mer enn 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder, selv om du ikke har noe fast driftssted.

For mer informasjon om skattleggingen i det andre nordiske landet, klikk på aktuelt land nederst på siden.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det finnes egne regler som bestemmer i hvilket lands trygdeordning du skal være medlem. Du bør ta kontakt med borger.dk eller tilsvarende myndighet i det landet der du skal arbeide, for mer informasjon.

Merverdiavgift

Driver du selvstendig næringsvirksomhet i et annet nordisk land, skal du registrere deg i merverdiavgiftsmanntallet i det andre landet etter det landets regler. For å få mer informasjon om reglene om merverdiavgift i det andre landet, klikk på aktuelt land nederst på siden

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige