Bor du i Danmark og er ansatt som flypersonell i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som er bosatt i Danmark og som er ansatt i et annet nordisk land i et nordisk flyselskap for å arbeide om bord i fly. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av arbeidsinntekten.

Skattlegging i det landet der du er ansatt

Lønnsinntekten er fritatt for skattlegging i det landet der du er ansatt. Dette gjelder både når du flyr i innenrikstrafikk og i internasjonal trafikk.

Skattlegging i Danmark

Lønnsinntekten er skattepliktig i Danmark. Har du fått utgiftsgodtgjørelse som skal dekke kostnader i forbindelse med arbeidet, skal skattepliktig overskudd beregnes etter danske regler.

Du må føre opp lønnsinntekten og skattepliktig overskudd på utgiftsgodtgjørelse i den danske skattemeldingen.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med borger.dk i Danmark eller tilsvarende myndighet i det landet der du er ansatt, for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige