Bor du i et annet nordisk land og er ansatt som flypersonell i Danmark?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og som er ansatt i Danmark i et nordisk flyselskap for å arbeide om bord i fly. Informasjonen gjelder bare beskatningen av arbeidsinntekten.

Beskatning i Danmark

Lønnsinntekten er fritatt for beskatning i Danmark. Dette gjelder både når du flyr i innenrikstrafikk og når du flyr i internasjonal trafikk. Du skal opplyse i din danske skattemelding at du betaler skatt på inntekten i ditt bostedsland.

Beskatning i bostedslandet

Lønnsinntekten er skattepliktig i bostedslandet. Har du fått utgiftsgodtgjørelse som skal dekke kostnader i forbindelse med arbeidet, skal skattepliktig overskudd beregnes etter reglene i ditt bostedsland.

Du må føre opp lønnsinntekten og mottatt utgiftsgodtgjørelse i skattemeldingen i ditt bostedsland.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med den myndighet som administrerer trygdeordningen i det landet der du er bosatt, eller borger.dk i Danmark for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige