Bor du i Danmark og arbeider om bord på et skip som er registrert i et annet nordisk land og som går i internasjonal fart?

Dette gjelder deg som er bosatt i Danmark og arbeider om bord på skip som er registrert i et annet nordisk land og som går i internasjonal fart. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av slik inntekt.

Internasjonal fart

Med internasjonal fart menes her transport med skip, unntatt når skipet går bare mellom steder i ett nordisk land.

Skattlegging i et annet nordisk land

Lønnen kan skattlegges i det nordiske landet der skipet er registrert.

Når du arbeider ombord på et skip som befraktes på såkalt bareboat basis av et rederi i et annet nordisk land, kan du skattlegges i det landet der rederiet er hjemmehørende.

Skattlegging i Danmark

Lønnsinntekt opptjent på et utenlandsk skip er også skattepliktig i Danmark, og skal tas med på den danske skattemeldingen.

For å unngå dobbeltbeskatning kan du kreve fradrag i den danske skatten for den skatten som du har betalt i det andre nordiske landet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den danske skatten på din utenlandsinntekt. 

Du finner informasjon om skattlegging av inntekt opptjent om bord på skip som har oppdrag på norsk  kontinentalsokkel under rubrikken "Bor du i Danmark og arbeider på norsk kontinentalsokkel?".

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med borger.dk i Danmark eller trygdemyndighetene i det landet der skipet er registrert, for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige