Bor du i et annet nordisk land og arbeider om bord på et skip som er registrert i Danmark og som går i internasjonal fart?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og arbeider om bord på skip som er registrert i Danmark og som går i internasjonal fart. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av slik inntekt.

Internasjonal fart

Med internasjonal fart menes her transport med skip, unntatt når skipet går bare mellom steder i ett nordisk land.

Skattlegging i Danmark

Du er i utgangspunktet begrenset skattepliktig for lønn som du har opptjent om bord i et danskregistrert skip.

Et skip som er registrert i et annet land, men som befraktes på bareboat basis av et dansk rederi, likestilles med et danskregistrert skip.

Er du begrenset skattepliktig og arbeider om bord i et dansk skip som er registrert i DIS (Dansk Internationalt Skibsregister), er inntekten skattefri i Danmark.

Begrenset skattepliktige sjøfolk som arbeider om bord i danske skip utenfor begrenset fart og som ikke er omfattet av DIS-reglene, skattlegges med en endelig bruttoskatt på 30 prosent. Du kan velge å bli skattlagt etter de vanlige reglene for begrenset skattepliktige i stedet for en bruttobeskatning. Du må ta dette valget senest 1. mai i året etter inntektsåret. Du kan gjøre om dette valget til og med 30. juni i det andre kalenderåret etter utløpet av inntektsåret.

Du finner informasjon om skattleggingen av inntekt opptjent om bord på et danskregistrert skip som har oppdrag på norsk kontinentalsokkel under rubrikken "Bor du i et annet nordisk land og arbeider på norsk kontinentalsokkel?".

Skattlegging i bostedslandet

Lønnsinntekt opptjent i internasjonal fart kan også være skattepliktig i ditt bostedsland. Når lønnsinntekten skattlegges både i Danmark og i det landet der du bor, er det bostedslandet som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet. Du må derfor gi opplysninger om inntekten i skattemeldingen i bostedslandet.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor eller borger.dk i Danmark for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige